ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Висш съдебен съвет

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Кристина Куртева – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, Антония Въчкова – прокурор в Софийска районна прокуратура, Пламен Георгиев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, и на Силвия Евстатиева – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, като прие комплексна оценка „Много добра” и така изброените магистрати придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Извънредно е атестирана Светлана Вайзе – следовател в Следствения отдел в Специализирана прокуратура с комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша Щелиян Димитров – прокурор в РП – Бургас, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка от атестиране за придобиване статут на несменяемост „Много добра“ с цифрово изражение 4,81.

Той изразява несъгласие срещу формираната от Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС оценка „4" в Част V, т. 4 от ЕФА, излагайки доводи, че нито един от петте показателя, имащи отношение при формиране на оценката по критерия, не се ползва с по-голяма тежест от останалите, поради което единствено правилен е подходът, налагащ съвкупно обсъждане на всички значими за този критерий данни и поставянето на оценка при съпоставяне на направените положителни и отрицателни заключения, отделно за всеки от показателите.

В представянето си, прокурор Димитров изложи допълнителни съображения към изготвеното възражение, като акцент бе поставен върху резултатът от неговите подадени протести, което Колегията отчете като впечатляващо. В тази връзка процентът на уважените протести през атестирания период е 93,3 % от общия брой на подадените.

В тази връзка, Колегията реши да отложи произнасянето по възражението на  Щелиян Димитров – прокурор в Районна прокуратура – Бургас за следващо заседание, като указва на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да извърши проверка и да представи на Прокурорската колегия всички факти, свързани с подадените от прокурор Димитров протести за периода на атестирането му.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *