ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

всс

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 откри процедури за избор на административни ръководители на Окръжна прокуратура – Силистра – изтичащ мандат и на Районна прокуратура – Ловеч – свободна длъжност.

Предложения за назначаване се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет, по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати 5 щатни длъжности в Районна прокуратура – Ихтиман, от които 1 за „районен прокурор“, 1 за заместник на административния ръководител, 2 за „прокурор“ и 1 за „младши прокурор“ и да разкрие 4 щатни длъжности „прокурор" и 1 за „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Самоков. Предлага се и да се съкратят 2 щатни длъжности в Районна прокуратура – Етрополе, от които 1 за районен прокурор и 1 за прокурор и да се разкрият 2 щатни длъжности „прокурор" в Районна прокуратура – Ботевград.

Колегията предлага съкращаване на 3 щатни длъжности в Районна прокуратура – Пирдоп, от които 1 длъжност районен прокурор и 2 за „прокурор“ г. и да се разкрият 3 щатни длъжности „прокурор" в Районна прокуратура – Елин Пелин.

Предлага се още съкращаване на 7 щатни длъжности в Районна прокуратура – Сливница, от които 1 длъжност административен ръководител, 5 за „прокурор“ и 1 за „младши прокурор“, както и 4 щатни длъжности в Районна прокуратура – Своге, от които 1 длъжност районен прокурор и 3 за прокурор, и да бъдат разкрити 10 щатни длъжности „прокурор" и 1 за „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Костинброд.

Предложенията са във връзка с взето решение на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи четвърта щатна длъжност заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор" от щата на органа, считано от датата на вземане на решението.

За заемане на тази длъжност е назначен Николай Попов – прокурор в Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност. Той има над 17 години юридически стаж. В системата на прокуратурата постъпва през 2007 г., назначен на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – София. Последователно е заемал длъжността прокурор в СРП, заместник районен прокурор на СРП, бил е командирован на длъжността прокурор в СГП и в СП. Към настоящия момент е прокурор в Специализирана прокуратура.

Колегията определи седма щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор" на Софийска градска прокуратура чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор" от щата на органа, считано от датата на вземане на решението. Мотив за това са показателите от дейността по администриране, които сочат, че Софийска градска прокуратура е с най- високата административна натовареност от окръжните прокуратури. За 2021 г. в СГП са отчетени 63 018 дейности по администриране, 30 720,7 точки, които са в пъти повече от останалите окръжни прокуратури в страната.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи Маргарита Георгиева – окръжен прокурор на Шумен на заеманата преди назначаването й длъжност – „прокурор" в Окръжна прокуратура – Шумен, считано от датата на встъпване на Орлин Куздов като административен ръководител на Окръжна прокуратура – Шумен.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Вера Пейчева – следовател в НСС с „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Поради навършване на 65-годишна възраст я освободи от заеманата длъжност.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *