ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Явор Колев бе избран за председател на Административен съд – Пловдив

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“ Явор Иванов Колев за административен ръководител – председател на Административен съд – Пловдив. Другият кандидат Мария Илиева Златанова получи подкрепата на 3-ма членове на Колегията.

Съдия Колев има над 19 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Към момента е заместник на административния ръководител на Административен съд – Пловдив. Той е мотивиран да кандидатства за длъжността предвид получената подкрепа от колегите, своето желание да запази, развие и надгради позитивните тенденции във функционирането на съда, и базирайки се на опита си като заместник-председател на районен и на административен съд. Пред членовете на Колегията съдия Колев посочи своя принос за изграждането на Административен съд – Пловдив, от създаването му до сега.

В представената концепция за стратегическо управление на съда той поставя цели като балансиране на натовареността на магистратите, преодоляване на противоречива съдебна практика, предоставяне на достъпни и съвременни услуги, както и максимално улеснен достъп на хора с увреждания. Той ще работи за повишаване на професионалната квалификация и придобиване на нови умения от магистратите и съдебните служители; законосъобразно и целесъобразно разходване на отпуснатите бюджетни кредити; оптимално управление на съдебната сграда и движимото имущество; утвърждаване принципите на прозрачност, откритост и отчетност в управлението на съда; утвърждаване на антикорупционни политики и други. Кандидатът набелязва мерки за съществено ускоряване приключването на съдебните производства в изискуемия разумен срок като периодичен мониторинг на несвършените дела, предприемане на действия, дисциплиниращи страните по дела, изготвяне и обсъждане на месечни анализи на причините за отмяна на съдебни актове, изготвяне на оценка а професионалното развитие на съдията, увеличаване на броя на работещите в съда магистрати и други.

Съдия Колев предвижда Общото събрание на съда да приема правила за определяне на натовареността на председателя, неговите заместници и на съдии. Той ще работи за въвеждане на електронното правосъдие, а като първа стъпка планира внедряването на модул „Мобилен призовкар“ към деловодната програма на съда. Кандидатът намира за необходимо съдът да предоставя изпреварващо и достатъчна по обем информация за работата по дела, както и продължаване на инициативи като „Ден на отворените врати“ и други.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *