ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Новите пенсии – некомпетентност или небрежност. А може би нарочно…

Пенсионер

Иван Стойчев се обърна към Dunavmost с молбата да му помогнем в борбата с вятърната мелница – НОИ!

г-н Стойчев се опитва да докажа грешката на "експертите" на НОИ по възможно най-опростен начин, като започва с начина на изчисление от НОИ:

Експертите на НОИ са задали следния алгоритъм на преизчисление на пенсиите от техните сървъри/компютри:

"Преизчисли пенсията от датата на отпускането ѝ до 24 декември 2021 година с процент за тежест на осигурителния стаж 1,35 без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане. Където срещнеш повишение с процент на тежест на стажа от 1,2 на 1,35, прескочи тези години. Където срещнеш написано повишение по чл. 100, обърни му внимание и повиши пенсията със съответния процент. Никакви параграфи за повишение за пенсията през годините, приети от някакво си Народно събрание (НС), не те интересуват и ги пропусни!"

Ако считате, че НОИ не са уважили преките разпоредби по отношение на размера на пенсиите на висшия законодателен орган на Република България, Народното събрание, ДА, правилно мислите!!!

Прескочили са народните представители като експрес малка гара!

Защото промените в КСО изискват преизчисляването по ал. 1 на § 7е да се извърши, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което да се осъвремени, преизчисли и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането и до 24 декември 2021 г. включително. Не само по член 100 КСО!

И сега по същество.

Считано от 01 юли 2019 година, пенсиите са повишени по два начина:

  1. Чрез повишаване на процента на осигурителния стаж на 1,2, без да се променя осигурителния стаж и доход, §7в, ал. 1 и ал 2 КСО.

  2. Чрез повишаване на пенсията преди 31.12.2018 г. с 5,7 % на основание § 7б, ал. 2 КСО.

Следователно през 2019 година НЕ е извършено само едно преизчисление!

Сега нека разгледаме двете повишения по-добре.

В подробно предишно изложение до вестниците, телевизиите и Народното събрание доказах, че всяка пенсия преди 2019 година е повишена с 5,7 % на основание § 7б, ал. 2 КСО. Няма пенсия преди 31.12.2018 година, останала само с увеличението по §7в, ал. 1 и ал 2 КСО.

Явно това изложение се оказало трудно за смилане и досега нямам отговор от тях, с изключение на кратък репортаж по БНТ, в който репортерът много правилно и точно схвана и предаде моите аргументи.

Но всичко това беше заметено и изчегъртано от манипулативното словоизлияние пред БНТ на Министъра на труда и социалната политика, г-н Георги Гьоков!

Сега ще се опитам, опирайки се на доказателствата в пространното ми предишно изложение (мога да го представя допълнително при поискване), колко много грешат «експертите» от Пенсионния отдел на НОИ.

Ще използвам три цели естествени числа. В действителност са три десетични дроби, но сега за мен не е важно да докажа точните изчисления, а с прости думи и прости числа да покажа грешката.

Нека от 1 юли пенсиите, изчислени по §7в, ал. 1 и ал 2 КСО с повишаване на процента тежест на осигурителния стаж на 1,2, да е с 5 %.

Нека повишението на пенсиите, отпуснати преди 31.12.2018 година на основание § 7б, ал. 2 КСО, да е 10 %.

Разликата между двете увеличения е 5 %, нали така?

Законодателят с § 7в, ал. 3 КСО разпорежда на НОИ да се избере по-големия размер на пенсията.

Какво се е случила на 01.07.2019 година по същество?

НОИ е изпълнил правилно и точно разпоредбите на НС. Изчислил е пенсията по §7в, ал. 1 и ал 2 КСО и е получил увеличение от 5 процента.

След това е изчислил пенсията преди 31.12.2018 г. с 10 % на основание § 7б, ал. 2 КСО.

Приел е по-голямото увеличение на пенсията от 10 процента. Тоест аз, пък и всеки нормално и логично мислещ човек може да направи следния извод: пенсията преди 31.12.2018 г. е увеличена на две стъпки- с 5 % по по §7в, ал. 1 и ал 2 КСО, и след това са добавени към нея още 5 %, за да стане равна на изчислената пенсия по § 7б, ал. 2 КСО.

Ако досега не сте намерили грешка в съжденнията ми, предлагам на вниманието Ви следните хипотетични разпоредби за изменение на КСО от 2019 година, които имат абсолютно същият смисъл и съдържание като настоящите:

"§ 1111. (1) Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се преизчисляват от 1 април 2019 г. с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стажПенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се преизчисляват от 1 април 2019 г. със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1.

(2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането й до 31 март 2019 г. включително."

И допуснахме, че това повишава пенсиите с 5 % от 01.04.2019 г.

Сега нека си представим, че се е случила непредвидена и неочаквана инфлация през април и май 2019 г.

Спешно се събира НС и се решава на извънредно заседание пенсиите да се повишат с още 5 процента, считано от 01.07.2019 г. със следната разпоредба:

§ 2222. (1) През 2019 г. пенсиите не се осъвременяват по чл. 100.

(2) Размерът към 30 юни 2019 г. на пенсиите се увеличава от 1 юли 2019 г. с процент 5.0.»

И пенсиите се увеличават още един път, като общото повишение на пенсиите през 2019 година е 5+5=10 %!

Точно колкото са повишени в действителност пенсиите преди 2018 година по § 7б, ал. 2 КСО.

При тази редакция на осъвременяването на пенсиите през 2019 година, абсолютно и точно такава, каквато се е случила наистина, НЯМАШЕ да обърка "експертите" на НОИ, защото тяхното прословуто «поглъщане» на процента 1,2 НАВСЯКЪДЕ, щеше да погълне увеличението от 1 април 2019 година, но НЯМАШЕ да погълне повишението от 5 % 01.07.2019 година!

Разликата/грешката, невидима за експертите на НОИ, е породена от датата на промените на пенсиите – и двете от 01.07.2019 година, и неразбираемия български език!

Сега нека разгледаме двата текста:

  1. Считано от 01.07.2019 г. изчислете пенсиите с процент 1,2 (5 %), сравнете този размер с увеличението на пенсиите преди 31.12.2018 година с (10 процента) и изберете по-големия размер.

  2. Считано от 01.07.2019 г. изчислете пенсиите с процент за осигурителния стаж 1,2 (увеличение от 5 %). Увеличете този размер с още 5 % за пенсиите преди 31.12.2018 г. (за да се достигне заветния процент 10).

Лично моето скромно мнение е, че двата текста са идентични!

Но при втория текст ясно се вижда какво "поглъща" и какво не може да "погълне" чудовището 1,35!!!

Иван Стойчев – Юрист и инженер, сега пенсионер

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *