ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Пленумът на ВСС обсъжда закриването на спецправосъдието

Висш съдебен съвет

Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъди правни и организационни въпроси, свързани с изпълнението на процедурите по закриване на специализираните съдилища и прокуратури, включително предаването на техните активи и пасиви на Апелативен съд – София и на Софийски градски съд. С писмо председателите на Апелативния специализиран наказателен съд – Мариета Райковска, и на Специализирания наказателен съд – Георги Ушев поискаха среща с членовете на ВСС, заради неясноти по приложението на ЗИДЗСВ.

Заседанието на Висшия съдебен съвет започна с изслушване на административните ръководители на специализираните съдилища, както и на и .ф. административния ръководител на Апелативен съд – София Даниела Дончева и на административния ръководител на Софийски градски съд Алексей Трифонов. Магистратите изложиха проблеми, свързани със сроковете и правосубектността при предаването на делата и веществените доказателства на окръжните съдилища, съобразно местната и родова подсъдност; физическото прехвърляне на висящите дела, на съответните пасиви и активи на специализираните съдилища на СГС и АС – София, в 7-дневния срок след фактическото закриване на специализираните органи на 28 юли 2022 г.

Посочено бе, че към 29 април 2022 г. в СпНС на производство са 203 наказателни дела в приблизителен обем от 13 000 тома, като по 135 от тях е даден ход на разпоредителното заседание, а броят на делата в регистратура „секретно деловодство“ е около 20 000. Обърнато бе внимание, че към настоящия момент в Единната информационна система на съдилищата не съществува възможност за прехвърляне на висящи дела от един в друг съд, без прекратителен акт. Поставен бе въпросът за необходимостта от доработка на ЕИСС и бе уточнено, че за целта ще бъдат необходими минимум 3 месеца, а прогнозната цена е около 1 млн. лв.

Административните ръководители на Апелативен съд – София и Софийски градски съд поставиха кадрови и организационни въпроси, свързани с преназначаването на магистратите и съдебни служители, мандата на съдебните заседатели по делата на специализираните съдилища, затрудненията, свързани със сградния фонд и други.

Поради служебна ангажираност на министъра на правосъдието, в заседанието на ВСС участва заместник-министърът на правосъдието Юлия Ковачева, която се включи в дискусията и отговори на поставени въпроси.

Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение да изпрати на Министерски съвет, на министъра на правосъдието, както и на всички парламентарно представени партии пълния стенографски протокол от проведеното заседанието, в частта касаеща дискусията, ведно с писмото от председателите на Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд, с изложени проблеми.

На ресорните комисии към Пленума на ВСС, Съдийската и Прокурорската колегии е възложено в най-кратки срокове да изготвят доклади за предприемане на действия по поставените въпроси, които да бъдат внесени за обсъждане в заседания на Пленума и колегиите.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *