ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Представляващият всс и членове на прокурорската колегия се срещнаха с главния съдебен инспектор на Албания

всс албания

По инициатива на Инспектората към Висшия съдебен съвет, главният съдебен инспектор на Република Албания  Артур Метани и албанска делегация проведоха работно посещение във Висшия съдебен съвет. На срещата присъстваха Агим Гюлбегю и Исида Кока – съветници, Линдита Зигури и Юлиан Зоня – инспектори (магистрати), Алма Тафани и Саимир Ходжа – инспектори, Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС и Анита Михайлова – международен експерт.

От страна на Висшия съдебен съвет участие взеха Боян Магдалинчев – представляващ съвета, Калина Чапкънова и Светлана Бошнакова – членове на Прокурорската колегия.

Боян Магдалинчев разясни структурата, статута и състава на Висшия съдебен съвет. Той подчерта, че през 2015 г. е реализирана конституционна реформа, с която Съвета е разделен на две колегии.

На работната среща бяха обменени опит и добри практики, свързани с процедурите за проверка на сигнали и установяване на дисциплинарни нарушения и иницииране на дисциплинарни производства срещу съдии, прокурори и следователи. Обсъдени бяха и извършването на комплексни планови и тематични проверки в органите на съдебната власт. Участниците коментираха също обмена на информация за правните системи и законодателството на България и Албания в областта на дисциплинарните производства срещу магистрати, мерките за въздействие на Инспекторатите с цел подобряване работата на двете съдебни системи, както и обмяната на общи правни въпроси, свързани с правомощията на тези органи в двете държави.

Отчетено бе, че за разлика от Инспектората към ВСС в България, главният съдебен инспектор на Албания е едноличен орган и неговите компетентности, съгласно конституционните промени през 2016 година, са в три основни насоки – извършване на дисциплинарни разследвания срещу магистрати, тематични проверки и институционални проверки на органите на съдебна власт.

Светлана Бошнакова като председател на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Прокурорската колегия, представи пред гостите статистика, свързана с дейността на комисията от началото на мандата. Общо образуваните дисциплинарни производства срещу прокурори и следователи са 51, а приключилите са 41. Тя съобщи, че пред Върховния административен съд са обжалвани общо 28 дела. Тя даде също така разяснения за видовете дисциплинарни нарушения и съответните наказания, както и за процедурата по образуване.

Калина Чапкънова, която е председател на комисия "Професионална квалификация и информационни технологии", сподели че дисциплинарната дейност не ѝ е чужда, тъй като „всеки един от членовете на съответната колегия участва в дисциплинарни състави, които се произнасят, относно дисциплинарната отговорност и правят предложения какво дисциплинарно наказание следва да бъде наложеноа съставите се избират на принципа на случайния подбор, чрез специално разработен софтуерен продукт“.

Главният съдебен инспектор на Албания представи дейността на представляваната от него институция и отговори на въпроси, касаещи статута и структурата й. Той съобщи, че Висшият съдебен съвет на Албания е отправил покана до Висшия съдебен съвет на Република България за посещение в Албания.

Работната среща е резултат на подписаното Споразумение за сътрудничество между ИВСС и главния съдебен инспектор на Република Албания през 2021 г.

Посещението на албанската делегация продължава до 10 юни 2022 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *