ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Броят на безработните е намалял с 12.5 процента 

безработица

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица е 3 197.1 хил. – 1 702.5 хил. мъже и 1 494.6 хил. жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава с 3.8 процента. 

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.9%, като при мъжете този дял е 61.1%, а при жените – 49.2 процента. 

През четвъртото тримесечие на 2022 г. преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите – 2 037.2 хил., или 63.7 процента. В индустрията работят 967.2 хил. (30.3%), а 192.6 хил. (6.0%) – в селското, горското и рибното стопанство.  

От всички заети 3.7% (119.4 хил.) са работодатели, 7.3% (233.1 хил.) – самостоятелно заети лица без наети служители, 88.4% (2 826.3 хил.) – наети лица, и 0.6% (18.2 хил.) – неплатени семейни работници.  

От общия брой на наетите лица 2 208.5 хил. (78.1%) работят в частния сектор, а 617.9 хил. (21.9%) – в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 101.1 хил., или 3.6% от наетите лица.  

През четвъртото тримесечие на 2022 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: 

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3 095.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71.5% (74.9% за мъжете и 67.9% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 39.9% (42.9% за мъжете и 36.7% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 76.9%, съответно 80.7% за мъжете и 72.9% за жените.  

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост (20 – 64 навършени години) се увеличава с 3.3 процентни пункта, като увеличението е с 2.9 процентни пункта при мъжете и 3.5 процентни пункта при жените. 

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 628.7 хил., или 69.4% от населението в същата възрастова група (74.7% от мъжете и 64.5% от жените). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години се увеличава с 3.9 процентни пункта. 

През четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица е 128.3 хил. – 70.8 хил. (55.2%) мъже и 57.5 хил. (44.8%) жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 18.4 хил., или с 12.5 процента. За същия период коефициентът на безработица намалява с 0.6 процентни пункта и достига 3.9 процента. Коефициентът на безработица намалява с 0.9 процентни пункта при мъжете и с 0.5 процентни пункта при жените и през четвъртото тримесечие на 2022 г. достига съответно 4.0 и 3.7 процента. 

От всички безработни лица 14.7% са с висше образование, 52.5% – със средно, и 32.8% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са: 1.8% за висше образование, 3.6% за средно образование и 11.0% за основно и по-ниско образование.  

През четвъртото тримесечие на 2022 г. продължително безработните лица (безработни от една година или повече) са 67.6 хил., или 52.7% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 2.0%, като процентът е по-висок при мъжете (2.1%) в сравнение с жените (1.9 процента). От общия брой на безработните лица 17.9 хил., или 14.0%, търсят първа работа.  

През четвъртото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 7.5% (7.9% при мъжете и 7.0% при жените). Като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. този коефициент е по-нисък с 2.2 процентни пункта. Коефициентът на безработица (15 – 29 навършени години) намалява с 1.2 процентни пункта при мъжете и с 3.6 процентни пункта при жените. 

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 499.6 хил., от които 1 014.0 хил. (40.6%) са мъже и 1 485.6 хил. (59.4%) – жени. 

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 110.9 хил. (481.5 хил. мъже и 629.4 хил. жени) и представляват 25.6% от населението в същата възрастова група (21.9% от мъжете и 29.4% от жените). От икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години 39.0% са неактивни поради участие в образование или обучение. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *