ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

БСП в СОС предлага намаление с 15% на такса битови отпадъци за физически лица

Общински съветници, БСП, Столичен общински съвет, София

Общинските съветници от групата на “БСП за България” ще предложат такса битови отпадъци за физически лица за 2023 година да бъде намалена с 15%. За поредна година те няма да подкрепят План-сметката за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за следващата година. Тези две решения бяха възложени на общинските съветници от членовете на Градския съвет на БСП – София. На свое заседание те приеха и официална позиция по темата.

Освен тези задачи, бяха възложени още две – съветниците от групата на БСП да предложат създаване на общинско дружество или предприятие, което да извършва дейностите по чистотата в столицата след изтичане на договорите с външните изпълнители и към разходната част на План-сметката машинното миене и метене да се увеличи на 30 пъти като мярка срещу фините прахови частици и подобряване качеството на атмосферния въздух.

“Анализът на планирането и изпълнението на План-сметките за чистота на Столична община показва, че е налице трайна тенденция през годините да се събират и изразходват все по-големи суми, пише в позицията, приета от Градския съвет на БСП – София. – В критичната 2009 г. София разполагаше със 130 млн. лв. за почистване на града, а през 2023 г. са предвидени над 260 млн. лв., което е със 100% повече. При тези суми София би следвало да е най-чистият град в страната, защото тя събира най-много средства на глава от населението. Реалността обаче е друга”.

Въпреки непрекъснатото нарастване на събраните приходи, градът остава все така мръсен, прашен и неподдържан, констатират още социалистите в позицията си. “Нещо повече. Лошото качеството на въздуха в София и повишеното количество на фини прахови частици е в пряка зависимост с чистотата на града и е следствие от крайно недостатъчното и то ръчно миене на улици, тротоари и други публични пространства, отбелязват те. – Това най-после беше признато и от кмета Йорданка Фандъкова, която посочи натрупването на прах, като основна причина за повишените стойности на фини прахови частици – нещо, за което общинските съветници от групата на БСП в СОС алармират повече от 7 години”.

Непрекъснатото нарастване на средствата за управление на отпадъците говори единствено, че столицата няма надеждна система за тяхното управление, независимо от наличието на най-скъпо струващата на територията на ЕС инсталация за механично-биологично третиране на битовите отпадъци (б.а. Заводът за твърди отпадъци), пише още в позицията на Градския съвет на БСП – София. Те отбелязват, че за дейност на този завод през 2022 г. са предвидени 27 690 000 лв., от които над 44% или около 12 млн. лв. са предвидени за “разходи за външни услуги”, като през 2023 г. за такива услуги вече са предвидени 14 млн. лв.

“Всъщност, СО е изградила и поддържа система за генериране на средства от гражданите и последващото им изразходване за неясни цели, нямащи нищо общо с дейността, за която се събират”, категорични са социалистите.

В позицията си те отбелязват, че неправилното управление на отпадъците на града води до:

  • Непрекъснато аутсорсване и увеличаване на разходите за външни изпълнители “фирми чистачи” на дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци;
  • “Прахосване” на около 14 млн. лв. годишно от парите на софиянци за заплащане на циментовите заводи за транспортиране и изгаряне на произвежданото от завода за твърди отпадъци RDF гориво;
  • Сериозно изоставане в дейността “Проучване, изграждане, закриване на депата за битови отпадъци”, в това число усвояване на 0 лева през 2022 г. за рекултивация и надграждане на депо “Садината”, Клетка 1 и Клетка 2, както и невъзможност да се закрие и рекултивира правилно депото в Долни Богров, където продължава да се предава за “оползотворяване” над 100 000 тона отпадък годишно. Всичко това пряко влияе върху екологичната обстановка в столицата;
  • Генериране на нерегламентирани сметища на строителни и едрогабаритни отпадъци поради липсата на изградени площадки за тяхното третиране и оползотворяване;
  • Неправилно планиране на средствата за улично почистване. През 2022 г. за лятното улично почистване до 30 септември не са усвоени 64,78% от предвидените разходи. А разходите за зимното улично почистване са усвоени на 97,36%.

“Декларираното всяка година от кмета Фандъкова сериозно увеличение на машинното почистване и миенето за сметка на ръчното остава само на думи. За поредна година близо две трети от сумата за лятно почистване ще отива за ръчно почистване, пише още в позицията на Градския съвет на БСП – София. – В Столична община е сбъркан моделът на финансиране на дейностите по чистотата. Размерът на “такса смет” не се определя въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. Системно е несъответствието между планираните разходи в План-сметката по чистотата и събраните приходи от такса смет, като излишъкът, формиран от такса смет, продължава да се изразходва за други цели, въпреки законовата забрана”.

Социалистите отбелязват, че механизмът на тези натрупвания става чрез така наречените “недобори”. Това са вноски по такса “смет”, начислени за определена година, но неплатени в рамките на годината, а по-късно във времето. “Тези пари, незнайно по каква логика, вече са лишени от нормалния си статут на приходи от такса “смет”. Те са се превърнали в някакви “неочаквани приходи с неясен източник”, които се хвърлят в общата каца и могат да се използват за всичко по усмотрение на управляващите Столична община, се казва още в позицията на Градския съвет на БСП – София. – В действителност, единствено събраните лихви от тези недобори нямат целеви характер и може да се разходват по решение на СОС”.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *