ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Кабинетът дава имот в Татул за археологически проучвания

Татул

Правителството учреди безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост. Той е разположен в района на Териториалното поделение „Държавно горско стопанство Момчилград“ към Държавното предприятие „Южноцентрално държавно предприятие“ – Смолян. Площта е 0.144 дка в землището на село Татул и се учредява в полза на Община Момчилград за срок от 1 година.

Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска извършване на теренни археологически проучвания в горски територии – държавна собственост.

Министерският съвет прие решение за отнемане на земеделски земи от Министерството на отбраната и включването им в Държавния поземлен фонд. Предмет на акта на Министерския съвет са 12 поземлени имота, намиращи се в областите София и Велико Търново. Имотите са с трайно предназначение на територията: земеделска. За тях е отпаднала необходимостта, свързана с отбраната и сигурността на страната, поради което с приетото Решение на Министерския съвет тези земеделски земи се включват в Държавния поземлен фонд.

Община Каспичан получава държавен имот за нуждите на администрацията. Той се намира на територията на града й, на улица „Мадарски конник“ № 93 и представлява четвърти етаж от административна сграда със застроена площ 258 кв. метра. С правителственото решение общинската администрация получава и собствеността върху ¼ идеална част от поземления имот, в който се намира сградата с обща площ 1065 кв. метра. Имотът ще бъде използван за осигуряване на архивни помещения за нуждите на общинската администрация.

Правителството предостави безвъзмездно за управление част от имот – публична държавна собственост – на Висшия съдебен съвет за нуждите на Административен съд – Силистра, Окръжен съд – Силистра и Районен съд – Силистра. Частта от имота се е управлявала от Министерството на правосъдието, но е с отпаднала необходимост за ведомството.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *