ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Улесняват наемането със “синя карта” на чужденци на работа у нас

парламент

Променят се изискванията за достъп до пазара на труда у нас. За “синя карта” вече ще е необходимо работникът, който е гражданин на трета държава, да притежава висока професионална квалификация: придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган

Депутатите улесниха достъпа до пазара на труда в страната на висококвалифицирани специалисти – граждани на страни извън Европейския съюз. Това стана с приемането на второ четене на промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, свързани с получаването на “Синя карта на ЕС”.

Променят се изискванията за достъп до пазара на труда у нас. За “синя карта” вече ще е необходимо работникът, който е гражданин на трета държава, да притежава висока професионална квалификация: придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три академични години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава, или когато се отнася за длъжности, включени в списъка, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика – знания, умения и компетентности, удостоверени чрез официален документ, издаден от компетентен орган, за професионален опит на ниво, сравнимо с придобито висше образование, придобит в срока, посочен в списъка и който има отношение към длъжността или сектора, посочени в трудовия договор, или когато се отнася за длъжности извън този списък – знания, умения и компетентности, които са удостоверени чрез официален документ, издаден от компетентен орган за поне пет години професионален опит на равнище, сравнимо с придобитото висше образование, и които са свързани с длъжността или сектора, посочени в трудовия договор.

Остава текстът, според който брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на работника – гражданин на трета държава, трябва да бъде най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в България. Съкращава се срокът на трудовия договор, като вече се изисква той да е не по-кратък от шест месеца, вместо както досега – от 12 месеца.

През първите 12 месеца на висококвалифицирана заетост притежателят на “синя карта” може да упражнява дейности, отговарящи на условията, при които му е издадена тя, само на територията на България. До момента този срок беше две години.

По време на дебатите Петър Петров от “Възраждане” заяви , че се въвежда непознато досега за Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност изискване за документ за поне пет години професионален опит на равнище, сравнимо с придобито висше образование. Той уточни, че досега се е изисквало само и единствено диплома за придобито висше образование. И допълни, че за него е неразбираемо как ще се доказва този период от пет години професионален опит. “За мен не съществува човек с уважавана професия, който да се съгласи да дойде и сключи трудов договор за шест месеца”, каза той. Според него занижаването на минималния срок на такива договори говори, че се цели да бъдат допуснати хора на нискоквалифицирани длъжности чрез тази законодателна промяна.

По думите на Гален Монев от “Български възход“ с този законопроект отваряла “вратичка” и за служителите в IT сектора и това можеlo да е поредният скандал, да вкараме още неквалифицирани хора””.

Във връзка с издаването на документ за професионален опит Смиляна Нитова от БСП коментира, че това се явява дискриминация спрямо българските граждани, които са придобили висше образование и отговарят на изискванията за заемане на определени длъжности.

Деница Сачева ГЕРБ уточни, че по никакъв начин не се отменят изискванията за висше образование, а се говори за това при какви условия ще се признае, че някои има висока степен на професионална квалификация. По думите ѝ намаляването на срока на договорите от 12 на 6 месеца е изискване на евродиректива. Същото се отнася и за възнаграждението от 1,5 от средната брутна работна заплата за страната.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *