ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Градовете се подмладяват, селата – застаряват

дуално обучение

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението у нас. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години. Това са резултатите от 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Това се прави на всеки десет години, за да се получи детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент /7 септември 2021 г./, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията. 

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените,

отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.3 на сто, а на мъжете – 19.4 на сто. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Към 7 септември миналата година населението на 65 и повече навършени години е 1 532 667 души, или 23.5 на сто от населението на страната. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава със 171 270.
Населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години е 4 069 400 души, или 62.4 на сто. Спрямо 2011-а то намалява с 958 501.
Делът на най-младото население се увеличава от 13.2% през 2011 г. на 14.1% от общото население през миналата година, но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 – 14 намалява от 975 хил. през 2011 г. на 918 хил. през миналата година.
В регионален аспект делът на най-възрастното население варира от 19.6 на сто за област София (столица) до 31.5 на сто за област Видин. В общо 21 области този дял е по-голям от средния за страната.

Най-висок е делът на младото население в областите Сливен (18.7%), Бургас (15.3%) и Ямбол (15.0%), а най-нисък е в Смолян (11.0%), Видин (11.5%) и Габрово (11.7%).

Делът на населението в активна възраст (15 – 64) е най-висок в област София (столица) – 

65.8% от населението на областта. Общо в осем области този дял е по-висок от средното за страната.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За миналата година тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст към 7 септември миналата година е 3 815 000 души, или 58.5 на сто от населението на страната. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява със 762 хиляди. Мъжете са 1 997 000, а жените – 1 818 00.
Населението над трудоспособна възраст е 1 726 000 души, или 26.5 на сто, а под трудоспособна възраст – 979 хил. души, или 15 на сто от населението на страната.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *