ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Правителството прие План за управление на „Русенски Лом”

Природен парк „Русенски Лом“

Министерският съвет прие Плана за управление на Природен парк „Русенски Лом“. Той е по проект „Зелено управление за защита на Природен Парк Русенски Лом и Природен Парк Комана“, финансиран по ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

Основната цел на плана е да се осигури устойчиво опазване и управление на биологичното и ландшафтно разнообразие на парка през следващите 10 години.

Паркът е създаден през 1970 г. с цел да се опази уникалната природа на живописните каньоновидни долини на река Лом. По тази причина планът за управление е напълно съобразен с разположението си в граничен район и трансграничното сътрудничество със съседните институции в Румъния. България е поела множество международни, национални и местни ангажименти, свързани със защитените зони в последните години и особено след 2007 година, вече като член на Европейския съюз. Някои от тях са свързани с разработени предложения за достъп до допълващо финансиране от ЕС за местата, част от мрежата НАТУРА 2000.

На местно ниво планът за управление включва програми за регионално развитие, устойчиво селско стопанство, прилагане на горскостопанските практики, намаляване на замърсяването, опазване на културното наследство, както и развитие на туризма и отдиха.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *