ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Регистрираните безработни намаляват и през юни

безработни

Общият брой на безработните, които са регистрирани в бюрата по труда, продължава да намалява. През юни той спадна до 138 799. Това е с 8678 човека по-малко спрямо броя им през май и с 31 917 по-малко в сравнение с година по-рано. Продължаващото снижение на безработните спрямо миналия месец се дължи в голямата си част на започналите регионални програми за заетост. Чрез тях общините си осигуряват нужната работна ръка за комунални и екологични дейности, а тази година и бизнесът получава подкрепа за наемане на работна сила, за да преодолее икономическите и социални последствия от COVID-19 епидемията. Така регионалните програми помогнаха на повече от 8000 безработни в неравностойно положение да започнат работа, да възстановят трудовите си навици и да си осигурят доход.

През юни регистрираната безработица бележи снижение, като за пореден месец достига най-ниската си стойност досега – 4.2 на сто. Намалението спрямо предходния месец е с 0.3 процентни пункта.

През шестия месец са регистрирани нови 22 060 безработни. Те са с 2361 повече от май, а на годишна база се наблюдава ръст от 1519 човека. Други 736 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

Започналите работа безработни през юни са 22 744

или със 7865 повече спрямо май. В сравнение със същия месец на миналата година те са с 3346 по-малко. Работа чрез бюрата по труда са си намерили и 239 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

Поради големият брой започнали работа по регионални програми към общините този месец държавното управление доминира в разпределението на заетите по сектори с близо 36 на сто. Следват секторите „Преработваща промишленост“, „Търговия“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Строителство“ и „Селско стопанство“ и други.

Общо 11 691 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 9842 от тях по програми и мерки за заетост и 1849 – по схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 22 417

или с 9466 повече от май. Спрямо същия месец на 2021 г. те са с 2789 повече. Преобладаващо свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (20.2%), следват хотелиерството и ресторантьорството, търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети, административните и спомагателните дейности и образование.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници в селско, горско и рибно стопанство; чистачи и помощници; помощници при приготвяне на храни; персонал, полагащ грижи за хората и други.       

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *