ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Супер бонус за домашните ВЕИ

веи панели

Пореден законопроект за облекчаване на процедурите по инсталиране на централи за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници постъпи в Народното събрание. Вносители са група депутати от доскорошната управляваща коалиция, които наблягат на домашните ВЕИ за малките потребители. Целта на исканите изменения в Закона за устройство на територията е да се облекчи административната тежест при изграждане на такива инсталации за собствени нужди в урбанизирани територии.

Вносителите предлагат премахване на изискванията за издаването на разрешение за строеж и за становище от инженер-конструктор с указания за изпълнението. Радикалните облекчения ще важат за изграждането, дооборудването и подмяната на малките инсталации с обща инсталирана мощност до 10,8 kW, при които добитата енергия се използва за собствени нужди. Предлага се още

разрешение за строеж да не се изисква

и за изграждане и реконструкция от вертикално в хоризонтално разпределетние на вътрешни сградни инсталации за отопление и битово горещо водоснабдяване в съществуващи сгради. Възложителите на малки домашни инсталации ще трябва да подадат само уведомление до главния архитект на общината в срок 14 дни преди започване на изграждането, като опишат техническите спецификации и разположението им в сградата. Предвидена е все пак глоба в размер на 1000 до 5000 лв. за неподаване на уведомление в този срок.

"Към настоящия момент независимо от мощността на инсталацията възложителите следва да преминат през тромава и скъпо струваща процедура – да се снабдят с проект на инсталацията от проектант – електроинженер, виза за проектиране, становище от инженер – конструктор, че сградата ще издържи предвидените в проекта натоварвания, а накрая трябва и да се сдобият с разрешение за строеж. Тези административни процедури спъват значително увеличаването на дела на енергийно независимите домакинства, например административните разходи при малки фотоволтаични покривни инсталации до 5 kW може да достигнат до 20 – 25 % от стойността на изграждане на проекта. Тромавата разрешителна процедура

обезсърчава редица домакинства

да започнат изграждането на собствени енергийни инсталации от ВЕИ, които да намалят разходите им за топлинна и електрическа енергия, а подобни инициативи следва да се стимулират особено в момент на покачващи се цени на електроенергията, ограничени газови доставки и обща инфлация. Промяната ще допринесе и за това живущи в сгради с централизирани системи за отопление да изграждат или извършват реконструкции на сградни инсталации с цел преминаване към ВЕИ източници на отопление и охлаждане. Не на последно място отмяната на разрешението за строеж за този тип дейности ще позволи подобни мерки да бъдат включени и изпълнени в рамките на националната програма за саниране още на първия й етап", мотивират се вносителите. 

Законодателната инициатива за домашните ВЕИ идва малко след одобряването от парламента на пакета с промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, с които беше облекчен режимът за изграждане на по-големи енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление. С тях се въведе

уведомителен режим за краен клиент,

който може да изгради енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Това може да стане както върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, така и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление. Общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на предоставената мощност, но не повече от 5 MW. Краен клиент може обаче да внася произведената от енергийните обекти електрическа енергия в съответната мрежа само след изпълнение на изискванията на процедурата по присъединяване като производител съгласно едноименната наредба по Закона за енергетиката.

По време на дебатите бяха изказани опасения, че допуснатия размер на максималната мощност е прекалено висок за собствено потребление и може да бъде ползван за заобикаляне на законовата цел, като се построят централи с цел продажба на електрическа енергия. Както и че в един момент ще настъпи пълно неразбиране каква електроенергия и как ще влезе в мрежата с риск свръхпроизводството да предизвика технически проблеми. В крайна сметка се стигна до разбирането, че с промените се прави малка стъпка в тон с тенденцията

производителите да са и потребители и продавачи

на излишъка от електроенергия. Заявени бяха и следващите стъпки в тази посока – излишната енергия да стига до пазара, но да не поставя пред изпитание електроразпределителната мрежа.

Не е трудно да се предвиди, че предложените сега облекчения за домашните ВЕИ също крият рискове – ако не заради опасност от свръхпроизводство, което да пренатовари електропреносната мрежа, то с обичайния за градската среда бум на народното творчество в преустройството на жилищните блокове. Очакванията са обаче Планът за възстановяване и устойчивост да даде мощен тласък на микро фотоволтаичните системи за собствено потребление. Над 240 млн. лв. вече са одобрени в плана, като с безвъзмездна помощ до 60% ще бъдат подкрепени домакинства, които искат да изградят такива системи до 4kw, а 100 % ще е безвъзмездното финансиране за домакинствата на енергийни помощи. С пари по плана ще се финансират и системи за битово горещо водоснабдяване, но с по-малка безвъзмездна подкрепа.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *