ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Договорните фондове са на плюс от нови клиенти и печеливши активи

пари, заплата, пенсии, доход

Силно начало на тази година за компаниите, които управляват активи, у нас. Това сочат данните от Българската асоциация на управляващите дружества. Общо 90 от организираните от тях 146 договорни фонда са на печалба, като те са с различен фокус на инвестициите. А това е следствие от привличането на нови клиенти, възможността да работят с по-голям паричен ресурс и доброто представяне на различните финансови инструменти, в които инвестират. 

Няколко от взаимните фондове дори отбелязват и двуцифрена печалба.

“Инвест Некст фонд” е лидер по доходност от началото на тази година, като е осигурил на клиентите си печалба от 19.23 процента. Инвестиционният му портфейл включва основно инвестиции в акции, дългови ценни книжа, дялове на колективни инвестиционни схеми и дериватни инструменти. Политиката на фонда предвижда активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства, инвестиране в ликвидни финансови активи и постигане на устойчив, оптимален ръст при ограничаване риска. Той е организиран от управляващото дружество “Инвест Фонд Мениджмънт” АД, което има лиценз за извършване на дейност от 2007 година. Основен акционер в компанията е инвестиционния посредник „Интеркапитал Маркетс” АД. Останалите собственици са група от десет физически лица, като нито едно от тях не притежава повече от 10 на сто от капитала. Сред акционерите са: Мирослав Севлиевски, Цанко Коловски и други.

Високорисковият фонд “Компас Глобъл Трендс” е с доходност от 19.23 на сто. Той е част от портфейла на управляващо дружество “Компас Инвест” АД, което има седем различни фонда.  От началото на януари досега договорният фонд е акумулирал в портфейла си 2 149 970 лева.Колективната схема инвестира преимуществено в акции – до 90 процента от активите си. Заедно с това и в дългови ценни книжа, дялове на колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, влогове в кредитни институции, деривативни финансови инструменти и други. Фондът не е обвързан с инвестиции в определен сектор на икономиката или географски регион. 

“Астра Глобал Екуити”, което се управлява от “Астра асет мениджмънт” АД, е донесло възвръщаемост на инвестиралите в него от 11.77 процента. Фондът има в портфейл си акции, борсово търгувани фондове, търгуеми права, приети за търговия на регулирани пазари в страна и на международно признати пазари в страната и на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина, както и в акции и дялове на колективни инвестиционни схеми. 

В Българската асоциация на управляващите дружества членуват 28 компании. Те са организирали общо 146 колективни инвестиционни схеми, а в края на миналата година общата нетна стойност на управляваните от тях активи е над 2.48 млрд. лева. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *