ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Инвестиционните фондове управляват над 8.4 млрд. лв. в края на 2022-а

пари борса успех

Към края на декември миналата година активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове*, които осъществяват дейност в България, възлизат на 8.43 млрд. лева. Данните от БНБ сочат, че техният размер намалява с 406.3 млн. лева в сравнение съсъс същия месец на 2021 година. Но пък се увеличават с 256 млн. лева спрямо септември миналата година.

Тези фондмениджъри са организирали общо 1508 фонда у нас, като броят им намалява и на годишна база и спрямо септември миналата година.
Като процент от БВП** на страната, общият размер на активите на българските и чуждестранните инвестиционни фондове е 5.1 на сто при 6.4 на сто от БВП към декември 2021 г. и 5 на сто към края на трето тримесечие на 2022-а.
Към края на декември активите на българските инвестиционни фондове достигат 2.77 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 39.9 млн. лева. В сравнение със септември пък тези суми нарастват със 120.4 млн. лева.
Към края на четвърто тримесечие активите на фондовете, инвестиращи в акции, са с най-голяма стойност. Те се увеличават с 209.7 млн. лева до 1.46 млрд. лева на годишна база. В същото време активите на балансираните фондове, на фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 6.1 млн. лева и са в размер на 458.5 млн. лева спрямо края на декември 2021-а.

Спрямо септември при активите на фондовете, които влагат срадствата си в акции, има увеличение със 117.5 млн. лева, а при балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други нарастването е с 5.3 млн. лева.

Средствата, които управляват фондовете, инвестиращи в облигации, обаче намаляват на годишна база – със 175.9 млн. лева до 847.5 млн. лева към декември. В сравнение със септември активите на тези фондове също намаляват – с 2.5 млн. лева.
Към края на декември относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на българските инвестиционни фондове е 52.8 процента, като расте. Преди година е бил 45.9 на сто, а в края на септември – 50.7процента.

След тях са фондовете, които инвестират в облигации. На тях се падат 30.6 на сто от общата сума на активите към декември. Делеът им намалява, тъй като е бил 37.5 на сто към декември 2021 г. и 32.1 на сто към септември.

Данните от БНБ сочат, че към края на декември най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост, следвани от акции/дялове на инвестиционни дружества и договорни фондове и ценни книжа, различни от акции.

Към края на четвърто тримесечие основен дял във валутната структура на активите на
българските инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 64.6 на сто и в евро – 30.9 на сто, като растат вложенията в лева.

Поглеждайки към географската структура на ценните книжа в активите на българските инвестиционни фондове се вижда, че към декември инвестициите в България се увеличават на годишна база с 214.3 млн. лева до 1.42 млрд. лева, а в останалите държави от Европейския съюз намаляват – със 110.4 млн. лева до 955.2 млн. лева. В сравнение със септември вложенията в България се увеличават със 123 млн. лева, а в останалите държави от Европейския съюз намаляват с 5.7 млн. лева.

*Не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти.

**При БВП в размер на 164.77 млрд. лева за 2022 г. (прогноза на БНБ) и 139.01 млрд. лева за 2021 г. (данни на НСИ от 19 октомври миналата година).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *