ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Ръст на приходите движи нагоре и печалбата на “Градус”

пари, заплата, пенсии, доход

През миналата година „Градус“ АД е повишило печалбата си до 15.59 млн.лв. спрямо 13.67 млн.лв. година по-рано. Това е резултат от ръст на приходите, които в края на декември са в размер на 16.45 млн. лева, сочат данните от финансовия отчет на компаинята. Разходите по дейността също са нараснали, но с по-нисък темп, отколкото паричните постъпления от продажби.

Като дружество от холдингов тип „Градус“ АД не извършва самостоятелна търговска дейност. То е насочило своята дейност в управлението на дъщерните предприятия и разпределяне на финансите между тях. Основният предмет на дейност на фирмите в групата на “Градус” е концентриран в сектора „Птицевъдство“, с изключение на дружества, чийто предмет на дейност е „производство на комбинирани фуражи
и търговия“.

Анализът на ефективността на приходите и разходите за 2022г. показва, че приходите изцяло покриват разходите на компанията и по този начин може да посрещне поетите дивидентни ангажименти, както и да финансира дружествата от портфейла на групата.

Основният приход в периода между януари и декември миналата година, оказващ най–голямо влияние върху текущия финансов резултат на „Градус“ АД, е разпределението на дивиденти от дъщерните дружества, които са в резултат на търговската им дейност. Получените по тази линия парични средства са нараснали с 14 процента до 15.99 млн. лева.

„Градус“ АД и неговите дъщерни дружества не притежават инвестиции на територията на Украйна и Русия, където се води военен конфликт. Те нямат и търговски отношения с контрагенти, на които са наложени санкции. Компаниите от групата нямат доставчици на стоки или услуги от страните участници в конфликта. Продажбите към клиенти от засегнатите страни не са значителни за дейността на „Градус“ АД и неговите дъщерни дружества и могат да бъдат пренасочени към други пазари при същите или по-изгодни условия. „Идентифицират се непреки икономически ефекти върху дейността на дружеството чрез неговите дъщерни дружества, породени от конфликта и изразяващи се основно във волатилност на цените на суровините, които групата купува за производство на фуражи“, уточняват от „Градус“ АД.

От 17 януари стартира програмата по обратно изкупуване на до 7 308 261 броя собствени акции, представляващи до 3% от капитала на „Градус“ АД. Към момента са събрани общо 246 405 броя или 0.1% от книжата с право на глас в общото събрание на дружеството.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *