Търсене
Generic filters

Само осем компании от борсовия индекс Sofix платиха дивидент

Атрактивната дивидентна доходност може да повиши интереса и към акциите на фирмата.

Само осем публични компании от базата за изчисляване на основния борсов индекс Sofix /от общо 15/ са гласували изплащане на дивидент от печалбата си за 2021 година. Сумите варират между 10 стотинки и 5 лева.

Най-щедра е сумата от

„Неохим“.

Торовият завод от Димитровград разпределя общо 12 929 820 лева за акционерите си. Брутната сума на дивидента за една акция е 5 лева. Нетният размер (само за акционери физически лица) е 4.75 лв. след отчисляване на данък дивидент при изплащане на сумата.

Дружеството ще разпредели 12 929 820 лева от печалбата си за 2021 г., която надвиши 47.7 млн. лева. Дивидентът е рекорден за дружеството.

Акционерите на „Неохим“ също така са избрали Маргарита Георгиева Димитрова за член на Надзорния съвет на дружеството до изтичане на мандата на управителния орган. Тя влиза в надзорния съвет на мястото на починалия Димитър Димитров.

Последният изплатен дивидент от “Неохим” е от печалбата за 2020 година. Тогава сума в общ размер на 1 034 385.60 лева беше изплатена на акционерите, а всеки от тях получи по 0.40 лева за едни брой.

Общото събрание на технологичната компания

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“

гласува да се разпредели шестмесечен дивидент за тази година. Тя ще плати на притежателите на нейни акции общо 10.12 млн. лева, което прави по 0.81 лева на една акция.

Припомняме, че през 2021-а компанията разпредели по 0.82 лева от печалбата за първата половина на 2021-а. За месеците между юли и декември обаче акционерите не получиха дивидент.

Сега парите за шестмесечния дивидент ще се съберат от печалбата от 2021 година – 2 429 535 лева, а останалите 7 695 465 млн. лв. ще са от положителния финансов резултат от първата половина на 2022-ра.

Нетната печалба за периода е 12.89 млн. лева.

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“  и контролираните от него фирми се занимават с предлагане на решения за телеком оператори, корпоративни мрежи, хибридни облачни решения, програмни услуги, модерно работно място и информационна сигурност.

Дивидентът на

“Елана Агрокредит”

е намалял с 5 на сто до 6.7 ст. на акция за 2021 г. спрямо 7.08 ст. на акция за 2020-а.

Припомняме, че по устав фирмата разпределя 90% от печалбата си като дивидент. Елана Агрокредит“ завърши миналата година с печалба в размер на 2 722 764.80 лева. Общо 2 450 488.32 лв. от нея ще бъде разпределен като дивидент,

Елана Агрокредит“ печели от лихви по отпусканите оборотни кредити и лизинги (при 8,5% лихва) и потенциалът за поскъпване е ограничен. В този смисъл тази акция се доближава по поведение по-скоро до облигация.

Адванс Терафонд” АДСИЦ

ще разпредели паричен дивидент за 2021 г. в общ размер на 44 853 017.96 лева. Размер на дивидента за една акция бруто е 0.527 лева.  Крайният срок за изплащане на дължимите суми през „Банка ДСК“ АД е 20 юни тази година.

„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ

е заделил за дивидент сума в общ размер на 1 673 191.48 лева. Всеки акционер ще получи по 0.048 лв. за една акция.

Фондът е сред най-големите акционерни дружества със специална инвестиционна цел в Българя. Компанията е специализира в стратегически покупки и инвестиции в имоти с добра възвращаемост във всички сектори на пазара на недвижими имоти в България.

 „М+С хидравлик“ АД – Казанлък

ще използва сума в размер на 11 829 960 лева от печалбата за миналата година за изплащане на дивиденти. Брутна сума на дивидента за една акция е 0.30 лева.

В разпределението на дивидента ще участват акционерите “Стара планина холд” АД, който контролира 30.61% от капитала, “Индустриален капитал холдинг” АД е с дял от 22.16%, “М+С 97” АД – с 23.86 на сто. Останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори.

За членовете на съвета на директорите ще има и допълнително възнаграждение, годишна премия в размер на 1.1% от печалбата преди облагане за миналата година.

Заводът за хидравлични елементи и системи произвежда пълна гама от нискоскоростни хидравлични мотори с висок въртящ момент, които намират широко приложение в селскостопанската промишленост, транспорта и машиностроенето. Компанията е водещ производител на нискоскоростни, високо моментни, орбитални, хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях. Продукцията на дружеството е експортно ориентирана, като компанията държи значителен дял от световния пазар на хидравлични мотори.

„Сирма Груп Холдинг“

ще изплати на акционерите по 0.0236 лева на акция бруто или общо 1.4 млн. лева. От сумата 930 974,24 лева са от печалбата за 2021 г. и още 469 025,76 лева от натрупаната неразпределена печалба за минали години. 

Общо почти 59.3 млн. акции са с право на дивидент, като са приспаднати 84 846 обратно изкупени от дружеството собствени акции.

Това е вторият път, в който дружеството изплаща дивидент, откакто е публично. Първият дивидент е платен за 2016 г. в размер на 0.01 лева на акция.

На 9 януари 2023 г. ще се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Сирма Груп“, на което ще бъде гласуван дивидент за първата половина на 2022 година. Дружеството ще разпредели на акционерите 889 135 лева общо, или 0.015 лева на акция. Сумата е от печалбата на компанията за периода януари-юни, която възлиза на 998 372,лева.

Печалбата на

„Алтерко“

за 2021 г. е в размер на 3 269 418.79 лв., да бъде отнесена изцяло към фонд „Неразпределена печалба“. Дружеството обаче ще изплати и дивидент. Той ще е от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2020 година. За това ще се използва сума в размер на 1 799 999.90 лева, а всеки акционер ще получи дивидент за една акция от по 0.10 лева.

“Алтерко” е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти /Интернет на нещата/. Групата се състои от четири дъщерни компании и има офиси в България, Китай и САЩ, като предстои откриването на такъв и в Германия.

Петгодишен срок за изплащане на дивидента

В рамките на този давностен срок всеки акционер може да получи своя дивидент от дружеството в брой или по банков път след изрично отправено искане за това.

Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд „Резервен” на дружеството. И се губи правото върху тях.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *