Търсене
Generic filters

Собствениците на Дронамикс прехвърлят “златната акция” в нова фирма

Дронамикс дронове

„Златната“ акция в „Дронамикс Кепитъл“ АД е прехвърлена към друго дружество на съоснователите на компанията за карго дронове „Дронамикс Глобал Лимитид“, обявиха от дружеството.

Собствеността върху акцията от Клас „А“ от капитала на компанията, позната и под наименованието „златната акция“, от досегашния ѝ притежател – „Дронамикс Глобъл Лимитид“ (Великобритания) отива към новоучреденото дружество „Голдън Шеър ДК“ ООД, чиито дялове се притежават поравно от Свилен и Константин Рангелови – двамата основатели на „Дронамикс Глобъл“.

Сделката е част от подготовката за финансиране от Серия А (Series A) на „Дронамикс Глобъл“, очаквано през 2023 година, посочват от компанията.
„Златната акция“ е инструмент, който позволява вето над вземането на определени решения в акционерни дружества, съобразно техния устав. „Златната акция“ в „Дронамикс Кепитъл“ не се търгува на капиталов пазар и представлява единствен брой акция от Клас „А“. С нея „Дронамикс Глобъл“ първоначално учреди „Дронамикс Кепитъл“ през октомври 2021 г. в подготовката му за излизане на пазара за растеж BEAM на „Българска фондова борса“ (осъществено на 2 декември 2021 г.). А впоследствие „Дронамикс Глобал“ държеше правото на вето върху определени, посочени в устава на дружеството, ключови решения на общото събрание на акционерите на фирмата.
„Дронамикс Кепитъл“ е дружество, създадено с конкретна цел – набиране на средства чрез публично предлагане на БФБ, които да се инвестират в „Дронамикс Глобъл“.
С обявената сделка се запазва контролът върху тази „златна акция“ от страна на Свилен и Константин Рангелови, но под форма извън групата на „Дронамикс Глобъл“, където те към момента са мажоритарни собственици.

Това елиминира макар и минималния правен риск във връзка с бъдещо конвертиране на SAFE инструмента в „Дронамикс Глобъл“ при реализиране на рунд за финансироне Серия А, „Дронамикс Кепитъл“ да бъде третирано при определена интерпретация от трето лице (например от бъдещ инвеститор в „Дронамикс Глобъл“) като дъщерно на „Дронамикс Глобъл“ именно поради наличието на вето права в „Дронамикс Кепитъл“, коментираха от компанията.

С тази сделка се избягва евентуална, непозволена според английското право, циркулярност в собствеността на „Дронамикс Глобъл“, при която дъщерно дружество притежава дялове в своето дружество-майка.
Също така като част от сделката, Свилен и Константин Рангелови влизат от днес в т. нар. lock-up споразумение („споразумение за задържане“) с „Дронамикс Кепитъл“, според което те нямат право да
прехвърлят „златната акция“, нито да се разпореждат с дружеството „Голдън Шеър ДК“ ООД, за период от седем години или, ако се случи по-рано, до настъпване на „IPO събитие“ по смисъла на Устава на „Дронамикс Кепитъл“. По този начин се запазват напълно интересите на „Дронамикс Кепитъл“, както и тези на „Дронамикс Глобъл“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *