ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

„Чайкафарма“ няма да разпредели печалбата за 2020 и 2021-а

пазари

Акционерите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД – София взеха решение за встъпване на дружеството като солидарен длъжник за целия размер, срок и условия по Договор за банков кредит – овърдрафт в размер на 3.60 млн. евро, сключен между „Търговска лига – Глобален Аптечен Център“ АД и „ОББ“ АД.
Парите са за оборотни нужди, а срок за издължаване е до 15 май 2023 година. Годишният лихвен процент е плаващ и е в размер на едномесечния EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.49 пункта надбавка, но не по-малко от 140% годишно.
Общото събрание е възложило на изпълнителния директор на дружеството Бисер Георгиев, лично или чрез упълномощено от него лице, да извърши всички необходими фактически и правни действия по изпълнението на решениета.
Във връзка с постъпило писмо от Комисията за финансов надзор не са подложени на гласуване две точки от дневния ред и не взима решение по тях: „Приемане на решение за разпределение на печалбата реализирана през 2020 г. и 2021 г.“ и „Приемане на решение за парично компенсиране в полза на всички миноритарни акционери, които не могат да запишат цяла акция при предстоящото увеличение на капитала.“

Причината е, че дружеството е уведомено от надзорния орган за необходимостта от съобразяване с разпоредбата на чл. 197 от Търговския закон, според която срокът, в който може да бъде взето решение от акционерите за увеличаване на капитала със собствени средства, е не по-късно от три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

Проектът за решение предвиждаше парично компенсиране в полза на всички миноритарни акционери на дружеството, които не могат да запишат цяла акция при предстоящото планирано увеличение на капитала на дружеството. Паричното компенсиране щеше да се извърши със средства от фонд „Допълнителни резерви“, които ще се разпределят под формата на дивидент и съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя акции, които притежава миноритарния акционер и общия брой акции емитирани от дружеството.

Решенията са взети при участието на мажоритарният собственик Тихомир Каменов, който контролира 94.30% от акциите с право на глас на фармацевтичната компания.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *