ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Дивиденти от приватизация

eвро

Приватизацията донесе разочарования на много българи, които участваха в масовото и кешово разпределение на държавната собственост, но не получиха обещаваното благополучие. Акциите не носят дивиденти (с малки изключения), търговията с притежаваните ценни книжа не върви.

Както винаги обаче има и група инвеститори, които успяха да отгатнат, случайно или пък не, кои акции ще са добро вложение. Други пък станаха акционери в предприятия, които по-късно станаха част от големи международни компании. Освен доброто развитие на тези фирми, покупката донесе и утвърдени правила за разпределение на печалбата от дейността. Това пък носи добри дивиденти и на акционерите.

„Аурубис България“ с пореден дивидент

Общото събрание на акционерите на „Аурубис България“ АД, което е част Aurubis AG – водеща международна група за производство на метали, базирана в Хамбург, е взело решение за изплащане на дивидент в размер на 14.04 лв. на акция. Дължимите суми вече се изплащат от 19 септември. 

Това става чрез банков превод по банкови сметки на акционерите, удостоверени от тях с официално удостоверение от банка, след представяне на документ за самоличност на физическото лице или на представителя на юридическото лице – акционер, и след установяване вписването на съответния акционер към датата на плащането в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" АД. Представителите на акционерите, упълномощени да получат дивидента, трябва да представят в допълнение изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Припомняме, че „Аурубис България“ продължава да изплаща и дивидентта, гласуван през миналата година, който е в размер на 12.73 лв. на акция.

В наши дни „Аурубис“ е най-големият данъкоплатец в България, със структурно значение за икономиката на страната. Основната дейност е преработването на медни концентрати, производство на рафинирана мед, регистрирана на Лондонската метална борса като бренд „Пирдоп“, на медни аноди и вторични продукти като сярна киселина и железен силикат.

Редовно общо събрание на акционерите на

“Солвей Соди“ АД

е приело предложението на съвета на директорите за разпределението на печалбата за 2021 г., която е в резмер на 111 млн. лева. Гласуван е дивидент от 17.49 лева на акция преди данъчно облагане на дивидента. Сумите вече се изплащат на акционерите физически лица на каса във всички клонове на "Банка ДСК" в страната. Изплащането на дивидента ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на лица, присъстващи в книгата на акционерите, водена от “Централен депозитар” АД към датата на общото събрание на акционерите. Изплащането на дивидента на акционерите юридически лица ще се извършва, както и досега, само по банков път. Правото на акционера върху дивидента, гласуван на това общо събрание, се погасява с изтичане на 5-годишната погасителна давност, считано от 25 юли 2022 година.

От печалбата на "Солвей Соди" за 2020 г., която е в размер на 93.8 млн. лева, също бе заделен дивидент за притежателите на акции на компанията от Девня. Всеки от тях ще получи по 14.77 лева за една акция преди данъчно облагане на дивидента.

В средата на юни тази година компанията пусна в действие нова инсталация за производство, опаковане и съхранение на сода бикарбонат, която ще увеличи капацитета на производство до 200 хил. т годишно. Изпълнява се и инвестиция за намаляване на 20% от въглеродните емисии в завода чрез адаптиране на котел за комбинирано изгаряне на биомаса.

„Солвей Соди“ е най-големият завод в Европа за производство на синтетична калцинирана сода – ключова суровина в производството на стъкло, перилни и почистващи препарати, в металургията, силикатите и стъклените влакна. Основните акционери в „Солвей Соди“ са белгийската група „Солвей“ (75%) и турската група „Шишеджам“ (25%).     

"Корадо-България" АД

което произвежда радиатори в завода си в Стражица, разпредели междинен дивидент за първото 6-месечие от печалбата си за първото полугодие на 2022 година. Брутната сума за една акция е 0.10 лева. За първата половина на тази година ще се разпредели сумата от 1 316 861.40 лева. Изплащане на дивидента започна на 12 октомври чрез "Централен депозитар" АД и "Банка ДСК".

Част от печалбата на дружеството за миналата година, която е 4 758 780.78 лв., също бе разпределена за акционерите. Сума в общ брутен размер на 1 316 861.40 лв. те получиха като 6-месечен дивидент (брутно по 0.10 лв. на акция) за полугодието на миналата година. А друга част – общо 2 502 036.65 лв., се изплати като годишен дивидент от по 0.19 лв. на акция.

Дивидентът, който беше платен от базирания в Стражица производител на стоманени панелни радиатори за 2020-а бе 0.29 лв. за акция, колкото бе и за 2019-а и за 2018-а.

Основните акционери в компанията са "Корадо Чехия" с дял от 82.56% от капитала, няколко други няколко фирми, които държат 15.41%, а малки инвеститори са собственици на 2.03% от книжата с право на глас.

 

Право на дивидент

Всички акционери имат право да си потърсят и получат, ако е гласуван дивидент, в рамките на последните пет години. Ако тези суми не бъдат потърсени в 5-годишен срок, те остава в полза на дружеството.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *