ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Потребителското кредитиране привлича нови играчи

конкуренция пари ръце

Едно ново дружество – "Мъни Плюс Мениджмънт" АД – София, привлича вниманието на "Българска фондова борса". То стъпи на пазара с издадената от него емисия облигации. 

Основният му предмет на дейност е отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции. Дружеството е вписано в публичния регистър на финансовите институции на БНБ.

През тази година усилията на мениджърите му са насочени към продължаване на развитието на стартиралия през 2020 г. бранд "Мъни+", ориентиран в потребителското кредитиране на граждани в сектора между финансови институции и банки. Предоставените от фирмата кредити са в размер от 220 лева до 200 000 лева със срок на погасяване до 10 години. 

Финансирането на новия бранд през изминалите години е изцяло с привлечен капитал – банкови кредити и обезпечена частна облигационна емисия, в резултат на която бяха акумулирани парични средства в размер на 12 млн. лева за предоставяне на кредити на граждани и фирми от сегмента на малките и средни предприятия. 

В резултат на тези действия, "Мъни Плюс Мениджмънт" отчита ръст на нетните приходи през първото полугодие спрямо миналата година, както и положителен финансов резултат от цялостната си дейност от 1 млн. лева. Общият размер на вземанията от клиенти по предоставени кредити отчита трайно повишение – от 52.49 млн. лева в края на миналата година до 63.71 млн. лева за първото полугодие на тази година.

Всички приходи на "Мъни Плюс Мениджмънт" за полугодието са общо за 10.20 млн. лева. Основните разходи на дружеството са свързани с харчове за оценка на активи и пасиви, които са нараснали значително. В същото време похарчените средства за външни услуги, за персонала и за лихви са свити наполовина. 

През първото полугодие на тази година "Мъни Плюс Мениджмънт" се е финансирало отново основно със заемни средства.

Основният капитал на дружеството е в размер на 3 555 500 лева, разпределени с 355 550 акции с номинална стойност от 10 лева всяка. От март тази година той е разпределен между Владимир Иванов Владимиров, която контролира 354 560 дяла, и Здравко Владимиров Иванов с 990 дяла. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *