Търсене
Generic filters

Зашеметяващ ръст в животозастраховането

Застраховане

Кой ли преди година е можел да си представи, че брутно записаната премия на дружествата, опериращи на замрелия от години животозастрахователен пазар ще е 607.5 млн. лв. в края на декември 2021. Страхът от COVID на практика предизвика ръст от 37.6% на животозастраховките спрямо 31 декември 2020 г. Нетната печалба стремглаво е надскочила 2020-а със 158% ръст и от 21.6 млн. лв. тогава е достигнала 55.8 млн. лв. през 2021-ва.

Живото-застраховане

10 застрахователни дружества

– ЗАД Алианц България живот АД
– ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп ЕАД
– ЗК УНИКА Живот АД
– ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД
– ДЗИ-Животозастраховане ЕАД
– Групама животозастраховане ЕАД
– Животозастрахователен институт АД
– ЖЗК Съгласие АД
– ЗЕАД ЦКБ Живот ЕАД
– ЗД Евроинс Живот ЕАД

 

Брутно записаната премия на дружествата,

опериращи на животозастрахователния пазар към 31 декември 2021 г., възлиза на общо 607.5 млн. лв., което представлява ръст от 37.6% спрямо 31 декември 2020 г. (441.5 млн. лв.).

На тази база към края на 2021 г. първите 5 застрахователя в класацията концентрират 92.7% от общо брутната записана премия за живото-застрахователния пазар.

ЗАД Алианц България живот АД запазва челната си позиция с брутен премиен приход в размер на 180.6 млн. лв. или 29.7% пазарен дял, което представлява ръст от 78.5% спрямо края на 2020 г.

 ДЗИ – Животозастраховане ЕАД се измества на втората позиция с 27.0% пазарен дял към 31 декември 2021 г., а  ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп ЕАД заема третата позиция с 18.7% пазарен дял.

Източник: КФН

 

Доходността на бруто спечелените премии

в животозастрахователния сектор се увеличава с близо 9% през 2021 г. до 14.6%, спрямо 6% за 2020 г.

С най-висока доходност сред топ 5 на база бруто спечелени премии за 2021 г. е ДЗИ-Животозастраховане ЕАД, при които печалбата преди данъци представлява 59.5% от премиите. Високото ниво на доходност спрямо останалите застрахователи се дължи на приходи, реализирани от получени дивиденти от ДЗИ Общо Застраховане.

На втора позиция с 6.3% доходност е ЗЕАД ЦКБ Живот ЕАД, следвана от ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп ЕАД.

С най-висока доходност сред топ 5 за 2020 г. е ЗАД Алианц България Живот АД с 12.5% доходност на премиите.  На втора позиция тогава е ЗК Уника Живот АД с 7.4%, следвана от ДЗИ-Животозастраховане ЕАД с 6.2%.

Източник: КФН

 

Нетната печалба

Нетната печалба в животозастрахователния сектор нараства със 158% през 2021 г. до 55.8 млн. лв.,  спрямо 21.6 млн. лв. за 2020 година.

ДЗИ – Животозастраховане ЕАД заема първата позиция – с 85% от  печалбата  в сектора за 2021 г., увеличавайки я над 10 пъти спрямо предходната година. Ръстът в печалбата на дружеството се дължи на получени дивиденти от ДЗИ Общо Застраховане (41 млн. лв.).

Второто място в класацията с печалба от 4.6 млн. лв принадлежи на ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп ЕАД. Ръстът на неговата печалба е 13% спрямо 31 декември 2020-та.

 ЗК Уника Живот АД e на трето място с 1.8 млн. лв. печалба за 2021г., като отбелязва спад от 62% спрямо аналогичния период на 2020 г.

Източник: КФН

 

Покритие на застрахователните резерви

Покритието на застрахователните резерви представлява съотношението на инвестициите в акции, дългови ценни книжа, дялове в инвестиционни фондове, депозити в банки, други предоставени заеми, дял на презастрахователите в резервите –  от една страна, спрямо техническите резерви на застрахователя – от друга.

С най-високо покритие по този показател към края на 2021 г. се нарежда ЗЕАД ЦКБ Живот ЕАД (450.7%). След него са ЖЗК Съгласие АД (249.8%) и ЗАД Алианц България живот АД  (236.3%).

Основна промяна спрямо 31 декември 2020 г. сред топ 5 на животозастрахователните дружества се наблюдава при „Групама животозастраховане“ ЕАД, където съотношението към 31 декември 2020 г. е било чувствително по-ниско – 188.4%, докато към 31 декември 2021 г. нивото му достига 222.5%.

Източник: КФН

 

Квота на щетимост

Индикатора за квота на щетимост показва доколко спечелените премии покриват

разходите за щети. По същество квотата на щетимост представлява съотношението на разходите за изплатени застрахователни претенции спрямо нетно спечелените премии и е важен индикатор за застрахователите.

С относително високи нива на щетимост за 2021 г. са ЖЗК Съгласие АД и ЗАД Алианц България живот АД – съответно 107.8% и 97.4%, двете дружества заемат челните места и през 2020 г. Животозастрахователен институт АД заема трета позиция по този показател през 2021 г., като се изкачва с една позиция спрямо ДЗИ-Животозастраховане ЕАД, която е заемала третата позицията през 2020 г.

Източник: КФН

 

Комбинирана квота

Коефициентът на комбинираната квота или техническия резултат на застрахователите  следва изчислението, описано в анализа на общозастрахователния пазар. 

Подобно на квотата на щетимост с относително високи нива на комбинираната квота за 2021 г. са ЗАД Алианц България живот АД и ЖЗК Съгласие АД – съответно 139.8% и 131.3%, като и двете дружества бележат ръст в този показател спрямо аналогичния период  на предходната година съответно с 18% и 13%. ЗД Евроинс Живот ЕАД заема трета позиция по този показател сред топ 5 дружествата в животозастрахователния сектор към  31 декември 2021 г. със съотношение на комбинираната квота от 118.8%.

 

Платежоспособност II

Капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) показва необходимия капитал,  който всяко застрахователно дружество трябва да поддържа, за да покрие застрахователните и финансови рискове, на които е изложено. Такова е изискването  на застрахователната регулаторната рамка, приложима в ЕС –  по известна като Платежоспособност II.

 

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Атанас Ненов, мениджър “Консултантски услуги” и Илиан Бонев, асистент “Консултантски услуги”.

Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на КФН.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *