ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Еврохолд отчете успешна година след силно четвърто тримесечие

Еврохолд сграда

Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите енергийни и финансови групи в Югоизточна Европа – „Еврохолд България“ АД, отчита силно представяне през последното тримесечие на 2022 г., с което изпраща още една успешна година в историята, обявиха от компанията. 

В периода между октомври и декември холдингът регистрира близо 77 на сто ръст на приходите спрямо 2021 година до над 6.3 млрд. лв. и около 52 процента увеличение на печалбата преди лихви, данъци и амортизации до почти 286 млн. лева. Това показват числата в годишния консолидиран отчет на холдинга. Нетната печалба се повишава с 8.8 на сто за година до 68.3 млн. лева.   

Най-голям принос за резултатите има енергийният бизнес, който оперира под бранда „Електрохолд“, формира повече от половината от приходите и подобрява значително рентабилността на холдинга. Това е първият годишен отчет, в който са консолидирани изцяло резултатите на дружествата, които „Еврохолд“ придоби през 2021 г. от чешката CEZ. 

Застрахователният бизнес на „Еврохолд“, концентриран в „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, продължава да бележи стабилен ръст благодарение на успешната дейност на почти всички застрахователни поделения на групата. Брутният премиен приход на групата се увеличава с една четвърт за година до приблизително 1.7 млрд. лева.   

Най-голямото дъщерно подразделение на групата – „Евроинс Румъния“, приключва годината с 62.2 млн. лв. печалба преди данъци. През изминалите месеци ръководството на групата предприе ключови мерки, които гарантират още повече финансова стабилност на румънското дружество. „Евроинс Румъния“ сключи нов презастрахователен договор с „Евроинс Иншурънс Груп Ре“ EАД, част от групата, който покрива плащането на всички щети на румънския застраховател и осигурява трансфера на значителна част (87%) от риска в неговия портфейл извън компанията, при това ретроцедиран при водещи европейски презастрахователи. В допълнение, още през миналата година акционерите предприеха увеличение на капитала на румънското дружество със 100 млн. леи (20.3 млн. евро).

Също така, „Евроинс Румъния“ продължава да диверсифицира портфейла си с цел намаляване на риска. За период от една година пазарният дял на застрахователя в сегмента “Гражданска отговорност” намалява с 15 на сто до около 28 процента, измерено чрез броя на издадените от дружеството полици и регистрираните автомобили в страната. Спрямо броя на активните полици в края на миналата година този дял е още по-малък – 27.68 процента.

Очакванията на ръководството са, че до края на настоящата година той ще бъде редуциран до една четвърт и ще е съизмерим с този на двата преки конкурента на компанията в сегмента. Паралелно, приходите от застраховане на компанията, които не са свързани с полицата “Гражданска отговорност”, непрекъснато се увеличават. За изминалата година този ръст е двукратен. 

В края на декември групата продаде застрахователните си операции в Беларус и Русия. Същевременно, компанията запази непроменени участията си в другите държави в този регион – Грузия и Украйна. В Украйна двете местни подразделения на групата успяха да се адаптират в условията на война и продължават да развиват дейност.      

Според Кирил Бошов, председател на управителния съвет на „Еврохолд“, приключва година на предизвикателства, „каквито едва ли можехме да си представим. Искрено съм удовлетворен, че успяхме да се справим в подобна ситуация и да подобрим допълнително представянето ни в двете основни направления – енергетика и застраховане.“

Енергийният сектор посрещна огромни предизвикателства през изминалата година, но в „Еврохолд“ успяха да извлекат най-доброто от предоставените възможности и се очакват добри резултати и през тази година. „Запазихме непрекъсната дейността на двете ни застрахователни компании в Украйна и се погрижихме, доколкото можем, за нашите служители там. Всичките ни застрахователни дружества са добре капитализирани. Това се отнася и за румънското ни подразделение, за което предприехме допълнителни мерки, гарантиращи още по-висока финансова стабилност. С инвестираните над 200 млн. евро в Евроинс Румъния по линия на придобиването и увеличението на капитала през годините, както и чрез подкрепата, която сме осигурявали на дружеството в изминалите нелеки за румънския застрахователен пазар периоди, ние ясно и нееднократно сме потвърждавали нашата ангажираност към развитието на компанията и обслужването на милионите ни клиенти,” коментира Кирил Бошов.  

През юни 2022 г. „Еврохолд“ продаде своя автомобилен и лизингов бизнес. Така резултатите им вече не се консолидират. В активите на компанията остава относително по-малката спрямо останалите сегменти – финансово-инвестиционна дейност, концентрирана в компанията „Евро-Финанс“ АД, която увеличава леко приходите си и също е на печалба.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *