ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Въвеждат ефективна съдебна защита при европейска заповед за арест

свят решетки арест затвор

Правителството прие промени в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, с които се въвежда на ефективна съдебна защита при издаването на европейска заповед за арест (ЕЗА). До измененията се стигна след решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) по преюдициално запитване на британски съд по повод на ЕЗА, издадена от прокуратурата в Свищов.

Законопроектът предвижда създаването на нов чл. 56а в ЗЕЕЗА, който въвежда задължение за прокурора по делото да внесе искане пред съответния първоинстанционен съд за вземане спрямо обвиняемия на мярка задържане с цел издаване на ЕЗА. Произнасянето на съда е в тридневен срок от получаване на искането по реда на чл. 64, ал. 3-5 от Наказателно-процесуалния кодекс в открито заседание с участие на прокурора и защитника на обвиняемия, като съдът проверява законосъобразността и пропорционалността на издаването на ЕЗА. Въз основа на влязлото в сила определение на съда, прокурорът може да издаде ЕЗА.

По този начин се отговаря на първото ниво на защита, изисквано съгласно практиката на СЕС.
Второто ниво на защита се въвежда с предложения текст на нов чл. 59а, който урежда приемането на лицето от изпълняващата ЕЗА държава – членка на ЕС, както и задълженията на прокурора незабавно да внася искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража от съответния първоинстанционен съд. В рамките на това производство вече доведеното в България обвиняемо лице и неговият защитник могат да оспорят законосъобразността и пропорционалността на издадената от прокурора по реда на чл. 56а ЕЗА. По този начин се гарантира правото на обвиняемия да се защити лично срещу предприетите спрямо него действия от страна на прокуратурата по принудителното му довеждане.

С промените в закона се осигурява пълното въвеждане на изискванията на определени разпоредби от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно ЕЗА и процедурите за предаване между държавите членки, с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *