ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

КЗК санкционира “Лукойл-България” с близо 68 млн. лева

Лукойл Сграда

Комисията за защита на конкуренцията санкционира “Лукойл България” с близо 68 млн. лева за злоупотреба с господстващо положение. Причината е налагане на ценова преса спрямо конкурентите.

Проверката е направена по искане на “ОМВ България“ във връзка със сериозни опасения за нарушение на конкуренцията на пазарите на горива в страна от “Лукойл България“. Впоследствие към него са присъединени искане на “Инса ойл“ ЕООД и сигнали от участници на пазара на едро. КЗК е събрала огромна по обем информация от “Лукойл-България“ ЕООД, “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Агенция “Митници“ и почти всички големи търговци и притежатели на складове за горива.

Регулаторът изтъква, че благодарение на навременната му намеса е предотвратена целта на “Лукойл-България“ постепенно да завземе пазара на едро на горива. По-конкретно дружеството се опитва да създаде впечатление, че наложената от него през 2021 година нова ценова политика на търговците ще доведе до по-ниски цени за крайния потребител. Тъй като подобно поведение е добре познато на антимонополните органи на Европейския съюз, КЗК счита, че на практика единственият интерес на господстващото предприятие, каквото без съмнение се явява “Лукойл-България“, е да елиминира конкурентите си и в дългосрочен план да налага едностранно по-високи цени на потребителите. В тази връзка следва да се отбележи, че именно търговците на едро и държателите на данъчни складове са единствените, които биха могли да се противопоставят на господстващото предприятие, като оказват известен конкурентен натиск, доколкото имат възможност за внос или доставка на горива от алтернативни рафинерии.

От анализа на огромния обем събрани данни биха могли да се изтъкнат някои основни факти. “Лукойл-България“ притежава повече от половината от пазара и е лидер при търговията на едро с моторни горива. Част е от групата “Лукойл”, която притежава уникална за страната логистична, складова и транспортна инфраструктура със стратегическо географско разположение и оперира по цялата верига от производството на горива до реализацията им към крайните потребители.

Комисията е установила, че дружеството е прилагало цялостна стратегия за ограничаване на конкуренцията при търговията на едро на горива в страната. Чрез промени в ценовата си политика в рамките на 2021 г. изцяло е отменило предоставяните от него количествени отстъпки при търговия на едро с моторни горива под режим отложено плащане на акциз, докато търговци, закупуващи горива с платен акциз от бази на “Лукойл-България“, са получавали допълнителна отстъпка. Прилагана е едностранно ценова политика на съответните пазари, която води до наличие на т.нар. ценова преса. Това нарушение се доказва и от проведените тестове съгласно европейската икономическа теория и практика. В резултат на ценовата преса конкурентите на господстващото предприятие, които единствено могат да повлияят върху ценовата политика на “Лукойл-България“, не биха могли да се противопоставят ефективно в ценово отношение, а това води до отлив на клиенти, финансови загуби и напускане на пазара. Освен до отстраняване на конкуренцията, такова поведение същевременно води до намаляване на стимулите за навлизане и разрастване на потенциални нови търговци и инвеститори на пазарите на горива, в резултат на което в крайна сметка ще бъдат увредени крайните потребители. Тъй като пазарите на търговия на едро и на дребно с автомобилни горива са свързани, повишаването на цените на горивата на едро поради отслабен конкурентен натиск вследствие от поведението на “Лукойл-България“ ще има непосредствен ефект върху цените на предлаганите горива от бензиностанциите, което има огромна социално-икономическа значимост.

В резултат на активните действия на КЗК “Лукойл-България“ е променила и коригирала поведението си, което е най-важната цел на антимонополния орган, а именно да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията, изтъкват от комисията.

Решението на регулатора може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок. Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: https://reg.cpc.bg/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *