ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

НОИ разкри мащабна схема за източване на пенсионния фонд

НОИ

От НОИ посочват, че след период на “затишие”, от 2019 г. е констатирано значително завишаване на опитите за злоупотреби

Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в София разкри най-мащабната и организирана схема за измами за източване на средства от фонд “Пенсии” на ДОО чрез използване на неистински удостоверителни документи за осигурителен стаж и доход, издадени от Държавна фирма (ДФ) “Строймашинженеринг”, съобщи института в информационния си бюлетин. Акцентът е битката на експертите от столичното териториално поделение на института с най-мащабната измамна схема в страната. Как от руините на затворени предприятия изпълзяват фалшиви документи, как се назначават 150 души на една и съща длъжност, как подписваш трудов договор с покойник – това са малка част от безочливите опити за измами, които срещат и преодоляват експертите.

Схемата е разкрита и доказана от извършените от столичното териториално поделение на осигурителния институт проверки и от разследване, проведено от МВР и от Националната следствена служба, по подаден от поделението сигнал до прокуратурата. За източването са използвани неистински удостоверителни документи за осигурителен стаж и доход, издадени от Държавна фирма (ДФ) „Строймашинженеринг“. След предварителна и продължителна във времето подготовка е избран “подходящ” осигурител – държавна фирма в несъстоятелност от 1997 г., заличена през 2012 г., обявила се за правоприемник на друга държавна фирма – „Транстехника“, учредена през 1989 г. и правоприемник на Стопанско обединение „Вагоностроене“, включващо няколко завода. По този начин ДФ „Строймашинженеринг“ се явява привидно легитимирана
да съхранява ведомости за заплати на СО „Вагоностроене“ и ДФ „Транстехника“ и включените в състава им заводи и поделения за периода от 1982 г. до 1999 г.

След заличаването на фирмата в Осигурителния архив на НОИ от физическо лице са предадени ведомости на посочените осигурители. Впоследствие чрез графологически експертизи е установено, че подписите на множество от работниците, фигуриращи във ведомостите, не са автентични, а за лица, чиято автентичност на подписа е потвърдена, е установено, че в действителност са работили при друг работодател, видно от документи, които не са били
представени в пенсионното производство. След предаване на ведомостите на заличения осигурител в периода 2012 г. – 2017 г. в ТП на НОИ – София град са подадени стотици заявления за отпускане или преизчисляване на отпуснати вече лични пенсии с приложени трудови книжки и удостоверения по обр. УП-2 и УП-3 за осигурителен стаж и осигурителен доход, на които е придаден вид, че са издадени в периода 2000 г. – 2005 г. от ДФ „Строймашинженеринг“.

От руините на ЖП завода „изпълзяват“ фалшиви УП-та

В над 90 на сто от случаите (освен от ДФ „Строймашинженеринг“) заявителите представят и удостоверения по обр. УП-30, издадени от ЖПЗ „Г. Димитров“, а в трудовите им книжки има заверен стаж от завода, който като част от състава на СО „Вагоностроене“ за кратък период е бил към ДФ „Транстехника“. При издаването на тези документи е използвано обстоятелството, че през 1999 г. архивът на ЖПЗ „Г. Димитров“ е бил унищожен при пожар. Всички удостоверителни документи за трудов стаж, издадени от ЖПЗ „Г. Димитров“ и ДФ „Строймашинженеринг“, са за длъжности от първа или втора категория труд и са за периоди, които стриктно допълват липсващи периоди на действително положен трудов стаж. В издадените образци УП-2 за осигурителен доход са посочени високи размери на дохода, които значително надвишават средномесечната работна заплата/ средномесечния осигурителен доход за страната и са нереалистични с оглед на обявената от 1993 г. неплатежоспособност на фирмата.

Такива документи са използвани и с цел повишаване на индивидуалния коефициент на вече отпуснати пенсии. В приключилите през периода 2019 – 2022 г. десетки съдебни дела по жалби на лица, депозирали в ТП на НОИ – София град документи от ЖПЗ „Г. Димитров“ и ДФ „Строймашинженеринг“, по недвусмислен начин се доказва, че тези документи са неистински и не удостоверяват реално придобити осигурителен стаж и осигурителен доход в посочените предприятия.

В съдебните производства се доказва, че лицата в претендираните периоди са работили при друг осигурител и често образователната и професионална им квалификация не предполага работа на посочените в документите длъжности – според последните в леярски цех са работили учители, свещеници, художници, медицински сестри, спортисти и др. Общият брой заявления, подадени в ТП на НОИ – София град в периода от 2012 г. до 2017 г. с документи от посочената държавна фирма е над 350.

С разкриването от ТП на НОИ – София град на схемата за ощетяване на фонд „Пенсии“ е предотвратено нанасянето на щета на ДОО в особено големи размери, предвид че се касае за дългосрочни плащания, за които биха били необходими ежегодно по няколко милиона лева.

След период на „затишие“, от 2019 г. е било констатирано значително завишаване на опитите за злоупотреби, което наложи системното извършване на проверки и анализи на данните от информационната система на НОИ. Установени са осигурители, подали уведомления за сключени трудови договори с назначени много лица с възнаграждения в размери равни или близки до максималния осигурителен доход за съответната година, без да са внесени осигурителни вноски или осигурители, назначавали за кратък период от време лица, които след това са подавали заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица.

Такива осигурители са определени като рискови, а резултатите от извършените при тях проверки/ревизии по разходите на ДОО в преобладаващата част доказват, че се касае за фиктивни осигурители, които не извършват в действителност никаква стопанска дейност, съответно – нямат приходи от нея, но подават данни в регистрите на Националната агенция за приходите за „назначени“ лица, които реално не са упражнявали трудова дейност и не са имали качеството на осигурени лица. При доказване на тези факти подадените данни се заличават от регистрите. По отношение на такива рискови осигурители бе завишен както последващият контрол – чрез извършване на проверки и ревизии по разходите на ДОО, така и предварителният контрол в производствата при преценка на правото и изчисляване на размера на паричните обезщетения и пенсиите.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *