ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Повече приходи, но и ръст на разходите, при алуминиевите изделия

Пари

Миналата година премина в условията на историческа инфлационна и енергийна криза в Европа. Войната в Украйна и конфликтът между ЕС и Русия доведе до увеличаване цените на енергийните суровини до безпрецедентни нива, което силно е забавило икономическата активност в ключови за “Алкомет” АД – Шумен външни пазари като германския, полския и други. Несигурността около газовите доставки и необходимостта от бързо осигуряване на източници алтернативни на Русия пък са направили цената им изключително непредвидима.
В тази ситуация, пазарите на алуминиеви изделия също са били повлияни от кризата на различни нива, което е довело до драстично намаление на търсенето, отразено и в продажбите, отбелязват от “Алкомет” АД. Произведеният алуминиев прокат от леярния цех на дружеството за миналата година е с около 22.5 процента по-малко в сравнение със същия период на 2021 година. А валцовата и пресова продукция, излязла от цеховете му, е намаляла с около 20.2 на сто на годишна база.

Дейността на предприятието е свързана с производство и търговия с алуминиев прокат, изделия от алуминий и алуминиеви сплави, използвани в машиностроенето, строителството, хранително-вкусовата промишленост и други отрасли. Дружеството е водещият български производител на алуминиеви продукти и един от големите производители на Балканите. Заводът е уникален за България, тъй като включва цялостен производствен цикъл и с модерното технологично оборудване на трите си основни цеха – леярен, валцов и пресов произвежда широка гама от валцовани и пресовани продукти.

Заради влошената пазарна конюнктура, продажбите на пресови продукти през миналата година са спаднали с 10.68 на сто спрямо 2021-а. Този спад е различен при различните изделия на фирмата. Единствено специалните профили са с ръст от 38.9 на сто, който се дължи на проекти, свързани с развитието на соларната индустрия и програмите  за енергийна ефективност.
Пазарът на изделия от профили с механична обработка за компоненти за автомобилната индустрия остана относително стабилен. 

Миналата година се е оказала неблагоприятна и за пазара на листата и лентите, уточняват от компанията. Складовете остават с големи наличности.
Застоят   в структуроопределящи сектори на икономиката – строителство, машиностроене, автомобилостроене, определя намаленото търсене. Това са причините за спад в продажбите им с 60.1 на сто за листа и 39.6 на сто за ленти.
Домакинското и контейнерното фолио, чиято консумация е свързана с навиците на индивидуалните потребители, също са негативно повлияни от ограниченията поради несигурността в доходите и намалената покупателна способност. Останалите фолиеви продукти от производствената листа на “Алкомет”, като фолио за конвертиране, финсток, техническо фолио, са с увеличени продажби спрямо 2021 година.

Разпределението на продажбите по пазари през 2022 г. се запазва почти непроменено, като основни са европейските пазари и САЩ. За Германия отиват 20.1 на сто от изделията, за Италия – 14 на сто, за Полша – 11.9 на сто, за САЩ – 9.2 процента. Към българския пазар са били насочени 5.5 на сто от всички продажби на шувеския завод. 

Нетните приходи от продажби за миналата година възлизат на 711.4 млн. лева, като в тях паричните постъпления от продадена продукция са 689.89 млн. лева. И по двата показателя се отчитат увеличения с над 34 на сто спрямо 2021-а.
Увеличените приходи са главно резултат от по-високите цени на основната суровина, както и увеличените премии за продажби. За 2021 г. средната цена на алуминия на Лондонска метална борса е била 2097 EUR/MT, а за 2022-а е 2558 EUR/МТ, или  увеличение с над 22 процента.
Числата сочат и увеличение на разходите – за материали с около 33 на сто, за външни услуги от около 26.5 на сто, също така и ръст от около 18 на сто на средствата за заплати и осигуровки. Увеличение има и на разходите за лихви /над 32%/.

Като краен резултат за 2022 г. “Алкомет” отчита нетна  печалба в размер на 57.38 млн. лв., след като за 2021-а бе отчетена нетна загуба от 140 хил. лева.

Продължава и развойната дейност в компанията.

Във връзка с ангажираността ѝ към кръговата икономика, сериозно внимание се обръща на възможностите за рециклиране на алуминиев скрап и отпадните продукти получавани при топенето на алуминий, като се предвиждат и още вложения в тази област. Продължава реализирането на инвестиционната програма в сектора на производството на детайли за автомобилната индустрия. Обсъждат се и инвестиции във валцовото производство, чиято цел ще е увеличаване дела на продуктите с висока добавена стойност, увеличаване номенклатурата и качеството на продукцията. Крайната цел е увеличаване конкурентните предимства на дружеството.

През последните дванадесет месеца цените на акциите на “Алкомет” АД, които се търгуват на “Българска фондова борса”, вървят нагоре с много спадове и върхове. В момента те струват 8.45 лева всяка една от тях, като това оценява компанията на 151 702 504 лева пазарна капитализация. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *