ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Светослав Божилов продава производителя на биоетанол “Алмагест”

Производителят на етанол "Алмагест" излиза на борсата

Варненският „Агрия груп холдинг“ АД може да осъществи концентрация чрез придобиване на едноличен контрол върху “Алмагест” АД – София. Комисията за защита на конкуренцията разреши на кандидат-купувача да придобие 100% от капитала на фирмата, която е лидер в производството на биоетанол – дехидратиран етилов алкохол, който може да бъде използван като заместител на бензиновото гориво в двигателите с вътрешно горене.

Инвестицията в придобиването на акциите от капитала на “Алмагест“ предпоставя потенциал за пазарно присъствие на „Агрия Груп Холдинг“ на пазара на възобновяеми енергийни източници (биоетанол), денатуриран етанол и DDGS (Distilled Dried Grains with Solubles), коментират от купувача. 

“Алмагест“ развива дейност в областта на съхранението, преработката на зърнени култури (царевица и пшеница) за производство на биоетанол, ползван като заместител на бензиновото гориво в двигателите с вътрешно горене и за хранително-вкусовата промишленост и в областта на търговията със зърнени култури и произведен от тях етанол.

“Алмагест“ осъществява основната си дейност чрез производственото предприятие на дружеството, намиращо се в с. Веринско, община Ихтиман, и включва производството и търговията с етанол, сух спиртоварен остатък, царевично олио, въглероден диоксид. 

Капиталът на „Алмагест” е разпределен между акционерите „Вентчър Екуити България“ ЕАД – София (97% от капитала) и Мартина Юл. Белева (3%). Едноличен собственик на капитала на „Вентчър Екуити България“ е Светослав Б. Божилов.

„Алмагест” не упражнява контрол върху други предприятия с регистрация в страната.

“Агрия Груп Холдинг” развива дейността си в Североизточна България. В структурата си обединява компании, които са специализирани в агропроизводство, търговия със зърнени и маслодайни култури, съхранение, преработка, транспорт и логистика на земеделски продукти, възобновяема енергия. Компанията преработва маслодайни култури – слънчогледово семе, и търгува с готова продукция (готово и рафинирано слънчогледово олио) и субпродукти (пелети от слънчогледова люспа и слънчогледов шрот).

„Емра“ ЕООД упражнява de facto контрол на трайна основа върху „Агрия Груп Холдинг“ АД (с дял от 41%) съответно е налице краен непряк контрол от страна на Емил В. Райков – едноличен собственик на капитала и управител на „Емра“.

Условията на сделката се съдържат в одобрена от страните Обвързваща оферта за придобиване на „Алмагест“ от 10 август 2022 г., като същите са предмет на окончателно договаряне и сключването на договор за покупко-продажба. Предмет на договора ще бъде покупко-продажбата на 441 866 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на “Алмагест“. Страните са се съгласили да положат усилия приключването на сделката да се осъществи в срок до 3 месеца от подписване на съответния договор за покупко-продажба.

Получаването на разрешение за концентрацията от Комисия за защита на конкуренцията

беше предвидено като предварително условие за приключване на сделката.

Планираната сделка ще доведе до възникване на вертикални връзки между производител и търговец на зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни култури (рапица и слънчоглед) (групата „Агрия“) и производител на етанол („Алмагест“), доколкото зърнените култури се явяват основна суровина, необходима за производството на етанол. Преди сделката не са налице вертикални отношения между участниците в концентрацията.

В практиката си КЗК е установила, че

не съществуват бариери от икономически или правен характер,

които да възпрепятстват навлизането на нови участници на пазара.

Анализът на регулатора посочва, че пазарното положение на участниците в планираната сделка съотнесено към структурата на анализираните пазари не поражда опасения за съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция, особено в резултат на установяване или засилване на господстващо положение на засегнатите вертикално свързани пазари.
Предвид гореизложеното в неговата цялост Комисията счита, че нотифицираната сделка следва да бъде разрешена.

Цел на сделката
Според уведомителя, с тази операция се цели навлизане и присъствие на нов продуктов пазар в сектора на преработвателната индустрия със зърнени култури (царевица и пшеница). Очакваните положителни резултати от сделката са в посока разширяване на портфейла от предлагани стоки и услуги – преработка на зърнени култури – царевица и пшеница и търговия с готова продукция и субпродукти (етанол и DDGS).
От „Агрия Груп Холдинг“ посочва, че спиртът за хранително-вкусовата промишленост и за индустриални цели е с постоянно търсене, а в определени периоди търсенето надвишава значително предлагането им, предпоставящо устойчиво развитие на пазара на възобновяеми енергийни източници с изразена зависимост от суровината за производството им, която „Агрия Груп Холдинг“ произвежда и с която търгува.

В тази връзка съществува и косвен ефект от придобиването, свързан с разширяване на дейността по търговия със зърнени култури, с оглед набавянето на основна суровина (царевица) за производството на биоетанол. Местонахождението на предприятието на “Алмагест“ в Западна България би увеличило регионалното позициониране на холдинга в регион, различаващ се от региона на присъствие, съобразно направленията на дейността надружествата от групата на „Агрия Груп Холдинг“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *