ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Спад в производството и продажбите отчита шивашката фирма “Мизия 96”

мъжки костюм

“Мизия 96” – Плевен е водещ производител на мъжки облекла в България. Фирмата е експортно-ориентирана – износ на готови шивашки изделия. Сред клиентите й са утвърдени фирми от Европа и 100% от продукцията на фирмата е предназначена за износ в Германия, Франция, Холандия, Словакия, Испания, Франция като разплащанията са в евро.

Оперативният финансов резултат на плевенската фабрика през миналата година е загуба от 213 хил. лева като тя намалява почти двойно спрямо 2021 г., когато загубата е била 587 хил. лева, отбелязват мениджърите на “Мизия 96”..

Нетните приходи от продажби на готова продукция се увеличават като стойност спрямо 2021 година, но при по-малък брой продадени изделия. Фирмата отчита и приходи от финансирания, получени по оперативни програми на Европейския съюз, в размер на 32 хил. лева и приходи от правителството от 2.81 млн. лева.

Извършените разходи по основната производствена дейност на годишна база също се увеличават, което е причинено от по-високите цени на суровините. Заради по-малкото поръчки и обемът на материалните запаси в дружеството намаляват.

Фирмата работи по програми за намаляване на разходите, свързани с администрацията и управлението й и похарчените средства за външни услуги.

Търговските и други вземания са от клиенти. В същото време фирмата и задължения към доставчици и клиенти за 601 хил. лева.

„Мизия 96“ отчита приходи за бъдещи периоди от финансирания по оператните програми „Иновации и конкурентоспособност% и „Развитие на човешките ресурси“ общо за 875 хил. лева.

Рискове

Най-важното събитие за плевенската фабрика е Ковид-19 и последствията от него върху производствения процес през миналата година. Като следствие от промяната в начина на работа на компаниите – чрез съчетаване на офисна и извънофисна заетост, от фирмата отчитат  спад в производството и реализацията на продукцията – мъжко облекло, спрямо 2019 г., преди кризата.

Отражение върху дейността и финансовите резултати на „Мизия 96“ оказват и военните действия в Украйна и нарастващите цени на енергоносителите.

Пазарният риск при фирмата е свързан с вероятността на неблагоприятни промени в пазарната конюнктура – ценови равнища на изделията, които се произвеждат, обема на търсене и предлагане, предпочитанията на потребителиет на такъв тип изделия, конкурентната среда.

Дружеството работи с привлечен капитал – кредити за оборотни средства във валута и лева от “УниКредит Булбанк”, „Банска ДСК“ и от “Райфайзенбанк България” – Плевен. 

Доставките на фирмата са обезпечени с договори.

Дружеството се контролира от “Мизия-95” АД, което има дял от 65.07%, и Христофор Петков Дочев с дял от 13.62% от книжата с право на глас. Останалите акции са собственост на индивидуални инвеститори.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *