ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

„Агрия Груп“ купи лидер в производството на биоетанол

пазари

„Агрия Груп Холдинг“ АД сключи договор за покупко-продажба на 441 866 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас на търговско дружество “Алмагест“ АД, всяка с номинална стойност по 80 лева. Така купувачът придоби 100% от капитала на фирмата, която е лидер в производството на биоетанол – дехидратиран етилов алкохол, който може да бъде използван като заместител на бензиновото гориво в двигателите с вътрешно горене.

Сделката е сключена след получаване на решение от Комисията за защита на конкуренцията, с което се разрешава продажбата на акциите от продавача на купувача. Акциите се прехвърлят на купувача „Агрия Груп Холдинг“ без каквито и да е било задължения, тежести, права и претенции на трети лица заедно с всички права, които произтичат от или са свързани с тях.

“Алмагест“ АД развива дейност в областта на съхранението, преработката на зърнени култури (царевица и пшеница) за производство на биоетанол, ползван като заместител на бензиновото гориво в двигателите с вътрешно горене и за хранително-вкусовата промишленост и в областта на търговията със зърнени култури и произведен от тях етанол.

Производството и търговията със зърнени маслодайни култури и растителни олиа са в обхвата на основните направления от дейността на „Агрия Груп Холдинг“, като част от бизнес модела на холдинга.

Инвестицията в придобиването на акциите от капитала на “Алмагест“ предпоставя потенциал за пазарно присъствие на „Агрия Груп Холдинг“ на пазара на възобновяеми енергийни източници (биоетанол), денатуриран етанол и DDGS (Distilled Dried Grains with Solubles). То ще позволи и  разгръщане на регионалното позициониране на компанията в различни региони на страната и за бизнес практики на синергия с останалите направления от дейността на дружествата от холдинговата структура. Характерът на подобна инвестиция би довел до дългосрочна сигурност и устойчивост на бизнес модела на компанията, до по-добра ритмичност на паричните потоци и добавяне на стойност на групово ниво, паралелно с инвестициите в агросектора и търговията със зърнени култури.

Сделка е в подкрепа на изпълнението на част от инвестиционната програма на холдинга в направление подсигуряване на присъствие на „Агрия Груп Холдинг“ на пазара на възобновяеми енергийни източници, което е в обхвата на направленията от дейността на холдинга, в съответствие със стратегията за развитие в дългосрочен план. Обединяването на бизнес потенциала на „Агрия Груп Холдинг“ и на “Алмагест“, би представлявало устойчив фундамент за бъдещо успешно развитие и диверсификация на бизнес направленията, които развива компанията.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *