ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Дадоха още четири находища на концесия за близо 5 млн. лева

ЕТ "Кафадарци-Елхан Кафадаров" в село Плетена, ще добива скалнооблицовъчни материали – амфиболити и гнайси, от находище „Бистрица”, разположено в землището на село Плетена, област Благоевград. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание от 7 декември, определяйки търговеца за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 35 години.

През този период концесионерът ще вложи около 68 хил. лева за обезпечаване на добивната дейност и необходимите предпроизводствени инвестиции. Очаква се концесионните плащания за целия период на договора да надхвърлят 346 хил. лева. Съгласно Закона за подземните богатства 50% от тези пари да постъпят в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – община Плетена.

Предстои министърът на енергетиката Росен Христов в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия на находище „Бистрица" с ЕТ „Кафадарци-Елхан Кафадаров”. По същия начин той ще трябва да преговаря и с "ХЕМУС-М" АД за добива варовици от три участъка на находище „Царевец”.

Скалнооблицовъчните материали ще се добиват от участъците „Запад- 2007 (Искър), „Централен-2007” и „Царевец 2-2007”.

Находище „Царевец” се намира на територията на община Мездра, област Враца. Концесията за него се предоставя за 30 години. През този период концесионерът ще вложи близо 2.5 млн. лв. за обезпечаване на добивната дейност и необходимите предпроизводствени инвестиции. Очаква се концесионните плащания за целия период на договора да надхвърлят 731 хил. лева. Според регламентите на Закона за подземните богатства цялото концесионно плащане постъпва в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ, в случая Община Мездра.

Росен Христов ще трябва да преговаря и с „Булмекс” ЕООД – дружеството, което ще добива пясъци и чакъли от находище „Джулиница”, в област Враца.

Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период „Булмекс“ ЕООД ще вложи над 380 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 1 млн. лв. без ДДС. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая Община Козлодуй.

Енергийният министър има шестмесечен срок да преговаря и с ловешкото дружество „Геоцвет” ЕООД, което ще добива строителни материали – варовици, от находище „Ясака”.

Находището „Ясака” е разположено в землището на село Орляне, община Угърчин, област Ловеч. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период „Геоцвет” ЕООД ще вложи над 920 хил. лева за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 2.9 млн. лева. Те ще постъпят в държавния бюджет и в бюджета на Община Угърчин.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия с „Геоцвет” ЕООД.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *