ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Делът на базовите централи в енергийния ни микс расте с 26 на сто

ВЕИ

Производството на електроенергия в България се е повишило с 16.75 процента между 1 януари и 5 юни тази година спрямо същия период на миналата година. Това показват данните от оперативните данни за енергийния баланс в страната на „Електроенергийния системен оператор“ (ЕСО), които са публикувани на интернет страницата му. От началото на годината е отчетено производство на електроенергия в обем на 23 233 438 мегаватчаса, докато за аналогичния период на миналата година то е било 19 899 927 мегаватчаса.

С 26.09% е нараснало участието на базовите централи в енергийния микс на страната за периода. Те са произвели 19 599 669 мегаватчаса електроенергия, докато година по-рано в същия период електрическата енергия от тях е била 15 543 863 мегаватчаса. 

Добрата новина е, че участието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа се увеличава с 20.57% на годишна база. Заедно с това участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също се е увеличило – с 16.93 на сто.

Фперативните данни от ЕСО сочат, че има спад на електроенергията, произведена от ВЕЦ. Между януари и 5 юни това става с 33.79 процента на годишна база.

Потреблението на ток в страната се е увеличило обаче само с 1.45 на сто за този период. От началото на годината до 5 юни сме използвали 17 598 429 мегаватчаса електроенергия при 17 346 908 мегаватчаса година по-рано.

Това означава, че страната ни е била много активна на външните пазари. Данните на ЕСО показват, че между 1 януари и 5 юни салдото (износ-внос) се е повишило със 120.72 процента. Статистиката на ЕСО обаче показва, че този показател регулярно спада от началото на годината, което е логично предвид кра яна отоплителния сезон.

Към момента кондензационните ТЕЦ осигуряват 40.85% от електроенергията на България. След тях е АЕЦ "Козлодуй" с дял от 34.62% от производството.

Електроенергийният системен оператор е независимият електропреносен оператор на България, ангажиран с управлението и стопанисването на електропреносната мрежа високо напрежение на страната. 

 

Колко е ефикасно ядреното гориво?

Безопасността в модерните ядрени централи е поставено като основен приоритет. Те имат множество системи за сигурност, които осигуряват безопасната им работа през целия жизнен цикъл, съобщават от списание "Първа атомна". 

Друг любопитен дейтайл от тяхната дейност е, че те са много ефективни. Например, енергията, произведена от една таблетка гориво, с тегло 7 грава, може да е равна на енергията, произведена от:

-един метричен тон въглища;

-481 кубични метра природен газ

-564 литра петролни горива.

А между презарежданията в ядрените централи минават 12 месеца. Ако използваната през живота ви енергия е произведена от АЕЦ, то генерираният отпадък би се събрал в кутийка от безалкохолно. Въглеродните емисии, спестени благодарение на ядрената енергетика, са еквивалентни на емисиите, отделени от 400 милиона автомобила годишно.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *