ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

До 300 000 евро за инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти

Пари

До 300 000 евро ще могат да получат проекти за земеделски производители по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, която е част мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. С нея се изпълнява ангажиментът, поет с коалиционното споразумение, за подкрепа на малките и средни производители.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. Крайният срок за подаване на документи е 17 август.

Предвиденият финансов ресурс за предоставяне на безвъзмездна помощ по процедурата е в размер на 39 116 000 лева. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 586 740,00 лв., а финансовата помощ за одобрените проектни предложения е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. За кандидати големи предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия размерът на финансовата помощ е до 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

За подпомагане се допускат кандидати, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение. Иска се и стандартният производствен обем на земеделското им стопанство да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.

Документи могат да подават и групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, както и еднолични търговци и юридически лица, различни от посочените по-горе кандидати, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *