ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

През второто тримесечие сме използвали най-много банкнотата с номинал 50 лева

пари

В края на юни в обращение* са 561.8 млн. броя банкноти, които са с 9.4 млн. броя, или с 1.7% повече в сравнение с края на март тази година. За същия период общата им стойност нарасна с 2.8%, достигайки към кра яна шестия месец 24 68 млрд. лева, обявиха от БНБ. Това е записано в тримесечния „Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ“, който представя информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Документът включва и анализ на характерните тенденции.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на второто тримесечие е 43.93 лв., което представлява увеличение с 0.48 лв. спрямо края на март 2022-а. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 2.76 лв., или с 6.7%, в резултат от по-високите в сравнение с останалите номинали темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева.

С най-голям дял (38.61%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие е банкнотата с номинал 50 лева, като към 30 юни в обращение са 216.9 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.38%) e броят на банкнотите от 5 лева.
Спрямо края на март 2022 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 5, 50 и 100 лева, като най-голямо е увеличението при дела на банкнотите с номинали 50 и 100 лева – с по 0.42 процентни пункта. За същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност 10 и 20 лева намаляха, по-съществено при дела на банкнотите от 20 лева – с 0.57 процентни пункта.
За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 32.9 млн. (6.2%), а стойността им – с 2906.3 млн. лв. (13.3%). Запазва се тенденцията от предходните периоди към изпреварващ годишен темп на нарастване в налично паричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в сравнение с останалите номинали.
Спрямо края на юни 2021 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 50 и 100 лева, като увеличението им е съответно с 2.93 и 2.16 процентни пункта. Спрямо същия период дяловете на банкнотите от 5, 10 и 20 лева намаляха, най-много – банкнотите от 20 лева (с 3.53 процентни пункта).
В края на юни общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 10 844.0 млн. лв., което е най-големият дял (43.94%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0.61%) е стойността на банкнотите с номинал 5 лева. Дяловете както на 50, така и на 5-левовите банкноти се запазват на нивата от края на март 2022-а.
Спрямо края на март тази година в структурата по стойност на банкнотите в обращение нарастване беше отчетено единствено при дела на банкнотите от 100 лева – с 0.49 процентни пункта. За същия период дяловете на банкнотите от 10 и 20 лева намаляха, съответно с 0.11 и 0.38 процентни пункта.
В структурата по стойност на банкнотите в обращение за едногодишен период нараснаха дяловете на банкнотите с номинал 50 и 100 лева, като с повече (с 2.44 процентни пункта) се увеличи стойността на банкнотите от 100 лева.
Дяловете на останалите номинали намаляха, като най-съществено е понижението на дела на банкнотата от 20 лева – с 2.40 процентни пункта. Най-малко за едногодишен период намаля делът по стойност при банкнотите от 5 лева – с 0.05 процентни пункта.

 

*Банкнотите с номинал 5, 10, 20, 50 и 100 лева, емисии след 5 юли 1999 г. и разменните монети с номинали 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинки и от 1 и 2 лева, емисии след 5 юли 1999 г., които са законно платежно средство.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *