Търсене
Generic filters

Рекордни приходи за деветте месеца на „Индустриален холдинг България“

Общите приходи на Групата „Индустриален холдинг България“ за деветмесечието се увеличават спрямо същия период на миналата година до 107.29 млн. лева. Динамиката им се дължи на приходите от кораборемонт, които са нараснали основно заради по-високата натовареност на дружеството, повлияна от намаляването на възможността за отлагане на плановите ремонти от корабособствениците и забавянето на фрахтовия пазар. Паричните постъпления от чартиране на кораби са повлияни от по-високия среден курс на щатския долар между януари и септември въпреки намалението на средните фрахтови нива за периода.
Обемът на приходите от продажби на металорежещи машини, компоненти и детайли нараства в резултат на увеличение на дела на по-тежките машини в продажбите. Паричните постъпления от обработка на товари нарастват в резултат от увеличения износ на зърнени култури спрямо същия период година по-рано.

Групата увеличава приходите от финансиране, които включват основно парични постъпления по правителствената програма за компенсиране на потребителите на електрическа енергия. Приходи са постъпили и по „Програмата за запазване на заетостта“ към Агенция по заетостта за подпомагане на бизнеса и редуциране на негативните последици от разпространението на COVID-19.

Разходите са нараснали значително, като най-големи са за основни материали. Увеличението на парите за гориво при експлоатацията на кораби през деветмесечието на годишна база е следствие от по-високата цена на горивата и от ръста на средния курс на щатския долар.
Разходът за електрическа енергия е нараснал значително вследствие на рязкото повишаване на цената на този енергоизточник въпреки положителния ефект от въведените в експлоатация соларни паркове в две от дъщерните дружества.

И разходите за външни услуги са нараснали, както и за възнаграждения за персонала.

Печалбата на групата за деветте месеца расте и е на стойност  34.26 млн. лева при 30.23 милиона година по-рано.

Предметът на дейност на холдинга включва производство и търговия в областта на тежкото машиностроене, корабостроене, кораборемонт, морски транспорт, пристанищни услуги, проектантски услуги, поддръжка и ремонт и други услуги. Към края на септември „Индустриален холдинг България“ има девет преки дъщерни дружества и десет непреки дъщерни дружества.

На 18 ноември миналата година на извънредно общо събрание на акционерите на компанията взе решение за намаляване на капитала от 107 400 643 лв. на 96 808 417 лв. чрез обезсилване на 10 592 226 броя обратно изкупени собствени акции с номинал 1 лев всяка. Намалението на капитала е вписано в Търговския регистър на 7 март тази година. В крайна сметка капиталът на дружеството майка „Индустриален холдинг България“ се състои от 96 808 417 безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв., които се търгуват на „Българска фондова борса“.

„Буллс“ АД е най-големият акционер с дял от 67.69% от капитала. „ДЗХ“ АД притежава 9.98%, а останалите книжа са собственост на индивидуални инвеститори и други фирми.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *