ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Създава се Институт за стратегически анализи и прогнози към министъра на финансите

Министерство на финансите сграда

Създава се Институт за стратегически анализи и прогнози към министъра на финансите. Това става с решение на правителството в оставка, което прие и неговия Устройствен правилник и одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за тази година.

Причината за създаването му е липсата в системата на Министерството на финансите на изградена специализирана административна структура, която да изпълнява функции на единен център за изготвяне на стратегически микро- и макроикономически анализи по различни тематични направления, включително фискална политика, стопанска конюнктура, пазар на труда, здравеопазване и др., както и разработване на прогнози, математически и статистически модели с приложна и практическа насоченост.

Институтът ще се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който ще е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите и ще се назначава и освобождава от министъра на финансите. Основните му функции ще бъдат изготвяне на стратегически микро- и макроикономически анализи по тематични направления, включително фискална политика, стопанска конюнктура, пазар на труда, здравеопазване и други. той ще се занимава и с изграждане и подобряване на модели за анализ и прогнозиране на икономическото развитие на страната; разработване на математически и статистически модели за оптимизиране на използваните ресурси, включително финансови, от бенефициентите на публични средства; участия в съставянето и актуализирането на средносрочната бюджетна прогноза. Институттъ ще разработва прогнози за развитието на основни микро- и макроикономически показатели за макроикономическата рамка на държавния бюджет; анализ на финансовото отражение от реализирането на дискреционни приходни и разходни мерки. Той ще прави анализ на текущото състояние, динамиката и взаимовръзката между основни микро- и макроикономически показатели, анализ на бази данни с основните фискални показатели на касова и на начислена основа, както и аналитично обезпечаване на процеса по изготвянето и актуализирането на кредитния рейтинг на страната.

Същевременно, създаването на Института за стратегически анализи и прогнози на база на функции на звена на Министерството на финансите и осигуряването на персонал за сметка на щатни бройки на министерството предполага едновременното извършване на съответни промени и в Устройствения правилник на Министерството на финансите. В изпълнение на управленски цели на правителството и извършен преглед на дейността на министерството, осъществявана от структурните административни звена в него, с оглед на процесуална икономия и консистентост на уредбата са включени и други изменения и допълнения на устройствения правилник, както и произтичащи от това промени в други административни нормативни актове на Министерския съвет. Промените са основно насочени към оптимизиране на структурата и числеността на персонала на министерството с цел постигане на по-голяма ефективност при изпълнение на функциите на административните звена.

В резултат на всички структурни и функционални промени, включително във връзка с преминаването на функциите по подпомагане на Централния орган за покупки към администрацията на Министерския съвет, което се предвижда да се уреди с отделен акт, общата численост на персонала на Министерството на финансите до 1 януари 2023 г. се предвижда да стане 522 щатни бройки, при 574 понастоящем, което представлява намаление с 52 щатни бройки, или оптимизация от 9 на сто.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *