ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

“ВиК – Благоевград” иска увеличение на цената на водата

ВиК

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград планира значителни инвестиции с цел запазване на доброто качество на питейните води и намаляване на загубите. Предвижда се през 2023 г. дружеството да започне да предоставя ВиК услуги на територията на община Петрич.

В бизнес планa на ВиК оператора се предлага комплексната цена на услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за 2022 г. да се увеличи от 2.273 лв./м3 с ДДС до 2.722 лв./м3 с ДДС. Предлаганата цена е под нивото на социална поносимост за областта – 5,18 лв./м3 с ДДС. 

Една от основните причини за повишението на цените са нарасналите разходи за материали и външни услуги през 2021-2022 г., сред които са драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020-а. Друг фактор е ежегодният ръст с 9.6% на работните заплати на заетите във ВиК оператора, който е далеч по-нисък от заложените 15% в подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД ежегоден ръст от 15 на сто.

През регулаторния период водният оператор в Благоевград ще реализира инвестиционна програма в общ размер 19.12 млн. лв., от които 15.68 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са значително по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Благоевград в размер на 9.24 млн. лева. ВиК операторът не е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, тъй като обособената територия не е изцяло окрупнена и не включва всички общини в област Благоевград. През 2019 г. дружеството започна да предоставя ВиК услуги в община Струмяни, а от 2020 г. това трябваше да се случи и за община Петрич. Това беше възпрепятствано и сега плановете предвиждат в тази община  ВиК услуги да започнат да се предоставят от 2023 година.

Един от приоритетите в бизнес плана на „ВиК – Благоевград" е през новия период до 2026 г. да бъдат запазено постигнатото високо качество на питейните води. По отношение на качеството на отпадъчните води предвижданото съответствие в края на периода е 100 процента.

ВиК операторът планира да реализира конкретни мерки, с които през следващите години да намали нивата на общи загуби на вода в реално изражение – от 21.85 м3/км/д до ниво от 18.83 м3/км/д. По този начин дружеството ще подобри допълнително устойчиво водоснабдяване на потребителите и ще реализира икономически ползи.

Прогнозите в бизнес плана показват, че през 2022 г. дружеството ще увеличи потребената ел.енергия със 185.91%, в сравнение с 2020-а. Причината за това е присъединяването на община Петрич към обслужваната територия на дружеството, на чиято територия се предвижда експлоатацията на 19 помпени станции. За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 37.95% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ се увеличава от 0.216 през 2020 г. до 0.266 през 2026-а. Дружеството прогнозира увеличение на електроенергията през 2026 г. поради предвиденото приемане за експлоатация на 11 ПСОВ (9 модулни станции в Сатовча и две станции в Черниче и Хаджидимово).

На проведеното на 12 октомври общо събрание Асоциация ВиК – Благоевград е приела решение, с което е съгласувала актуализирания бизнес план на дружеството.

В дискусиите участваха присъствено представители на Омбудсмана, на браншовия синдикат „Водоснабдител“-КНСБ, Федерация „Индустрия, строителство и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ и Гражданска платформа „Изправи се БГ“.  Според Омбудсмана предлаганите цени не са обосновани, тъй като качеството на услугите е незадоволително и няма ползи за потребителите. От Гражданска платформа „Изправи се БГ“ възразиха срещу предлагания бизнес план и цени. Според тях промяната на цените е несправедлива за потребителите на гравитачно водоснабдяване, а определената социална поносимост не е изчислена правилно. Оспорено беше също, че в новите цени не са отчетени получените от дружеството компенсации за цените на електрическата енергия. „Изправи се бг“ смятат, че бизнес планът не е следвало да бъде приет от Асоциацията по ВиК, тъй като част от общините са гласували против, а други не са участвали в обсъждането му и не са дали становища.

От браншовия синдикат „Водоснабдител“-КНСБ подкрепиха предложения бизнес план и цени като препоръчаха това да става още в началото на регулаторния период. Според синдиката ръстът на заплатите с 9.6% не отговаря на договорения на национално ниво ръст с 15% и очакват новото ръководство на дружеството да преодолее това изоставане.

Положително становище по бизнес плана и цените изрази представителят на община Симитли – единствената община от областта, участвала в общественото обсъждане. 

В отговор на направени коментари от ръководството на ВиК Благоевград заявиха, че с увеличението на възнагражденията с 9.6%, а не с 15% годишно, дружеството е търсило балансирано решение между разходите за ВиК услугата, от една страна, и цената за потребителите. Целта е да не се допусне твърде високо увеличение, което да е непосилно за клиентите.

Във връзка с поставените въпроси за изразени негативни становища от някои общини – членове на АВиК-Благоевград относно бизнес плана на дружеството, от страна на Комисията бе посочено, че ВиК дружествата следва да разработват своите бизнес планове в координация с асоциациите по ВиК и техните членове. Редът за изготвяне и съгласуване на бизнес плана е предвиден в Закона за водите и договора, след което КЕВР стартира процедура по неговото одобрение по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов подчерта, че предлаганото увеличение за 2022 г., отнесено към цените през миналата година, е в размер на 14%, което е по-малко от официалните данни за инфлацията за този период. Във връзка с поставения въпрос за цените за общините на гравитачно водоснабдяване той уточни, че Комисията изпълнява стриктно изискванията на действащото законодателство. „Законът повелява на цялата територия на ВиК операторите да действа единна цена на услугите и евентуална промяна може да стане само чрез изменение на закона. Регулаторът действа в условията на пълна прозрачност и с тази цел покани за участие в днешното обсъждане всички членове на АВиК-Благоевград. Те трябваше днес да изразят своите становища по бизнес плана и цените, но това не бе направено“, заяви доц. Иван Иванов.

Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград  на заседание на 30 ноември.

………….

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *