ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Все по-труден е изборът при наемането на офис пространство

хармония

През първото полугодие стойността на инвестициите в офис площи възлиза на 2,5 млрд. евро, което представлява 42 на сто от общия инвестиционен обем в региона на Централна и Източна Европа-15. Силна транзакционна активност е регистрирана в Полша, показва нов доклад на Colliers: "ExCEEding Borders: Офис пазарите в ЦИЕ-15 в турбулентни времена". 

Според Кевин Търпин, регионален директор капиталови пазари, Colliers CEE, изчаквателният подход, възприет от много инвеститори, наред с други фактори, се дължи на повишената цена на финансиране, в резултат на нарастващите лихвени проценти и свързаните с тях разходи, като например лихвените суапове, които са се увеличили значително на годишна база. "На някои западноевропейски пазари вече са регистрирани ранни признаци на корекции на цените, които се увеличават с между 25 и 50 базисни пункта, и можем да очакваме, че подобни промени ще последват и в Централна и Източна Европа", коментира Търпин.

Търсене на офис площи

Две години и половина след началото на пандемията е ясно, че промяната в очакванията на работната сила в посока да имат възможност за хибриден или изцяло дистанционен формат на работа, е постоянна. В проучване сред професионалисти от висшия мениджмънт на компании, базирани в Полша, 89 на сто от анкетираните посочват, че в техните организации е въведен хибриден модел на работа, а 2/3 от тях срещат съпротива при опитите си да върнат хората в офиса. Подобни нагласи се наблюдават и в други страни от региона. Средната пикова заетост на офисите през второто тримесечие остава около една трета за регион Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА).

Наред с това, докато регионът бавно се подготвяше да се възстанови от спада, предизвикан от коронавирус пандемията, първото тримесечие на тази година и войната в Украйна създадоха нови предизвикателства и допълнителна непредсказуемост, невиждани от много години насам. Нарушенията във веригите на доставки, нарастващите разходи за материали и труд допълнително засилиха вече преобладаващия консервативен подход към разходите и фокуса върху непрекъснатостта на бизнеса.

Предлагане на офис площи

Случващото се оказва въздействие и върху предлагането. Въпреки че много наематели се стремят да оптимизират площите си, предлагането на първокласни офиси остава ограничено на повечето пазари в региона. Този проблем допълнително се усложнява от забавянето на решенията за стартиране на нови проекти или удължаването на графиците за строителство. Цялостната икономическа несигурност и рязкото покачване на цените принуждават наемодателите да бъдат по-консервативни по отношение на условията на наем и предлаганите стимули. Това от своя страна затруднява намирането на първокласни нови локации, както и адаптирането на съществуващите офис площи към изискванията на хибридната работна среда.

"В резултат на това наемателите са изправени пред все по-труден избор при наемането на офис пространство. То трябва едновременно да отговаря на нуждите на хибридния формат на работа, да има потенциал да привлича нови таланти и да притежава притегателна сила за настоящите служители, които вече са свикнали с удобствата на домашния офис", добавя Доминика Йедрак, директор "Изследвания и консултантски услуги" за Полша и ЦИЕ.

Свободните офиси

Процентът на незаетите офис площи в столиците на страните от ЦИЕ бавно се стабилизира след двуцифреното увеличение на много пазари по време на пандемията, тъй като търсенето и предлагането се адаптират. Отчасти поради по-високите разходи за строителство и ниската наличност в някои от най-търсените локации наблюдаваме увеличение на наемите, особено за новопостроени сгради. В допълнение се очаква и повсеместно повишаване на ставките в резултат на инфлацията.

Цените на довършителните работа нарастват рязко

Изискванията за капиталови разходи за довършителни работи също стават все по-трудни за предвиждане и планиране. През първото и второто тримесечие цените на строителните материали са се увеличили с една трета в сравнение със същия период на миналата година, като те варират значително в зависимост от групата материали. Това прави предвиждането на разходите за довършителни работи много трудна. Тенденцията вероятно ще се запази или дори задълбочи, поради нарастващите цени на газа, електроенергията, труда и липсата на квалифицирани изпълнители на пазара.

Смекчаване на риска при наем на офис площи

Най-типичните рискове в процеса на наемане на офис площи включват липса на гъвкавост в наемните условия и нереалистични очаквания за това какво може да бъде постигнато в рамките на наличния бюджет за довършителни работи. По тази причина все по-привлекателен става подходът, при който един квалифициран доставчик поема пълната отговорност за целия процес – от дефинирането на изискванията и договарянето на условията на наема, през всички етапи на проектирането до изпълнението на довършителните работи. Тази практика гарантира, че офис пространствата кореспондират с изискванията на бизнеса и на служителите, като същевременно са проектирани така, че да отговарят на наличния бюджет и да бъдат доставени в рамките на договорения срок. Популярността на този подход ще продължи да расте като сравнително сигурен начин да се гарантира, че офис пространството на клиента ще остане устойчиво в дългосрочен план и ще допринесе за постигане на желаните резултати.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *