ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Вътрешнофирменото кредитиране расте, но намалява като дял от БВП

пазари

Брутният външен дълг на България  в края на септември възлиза на 43.95 млрд. евро, което представлява 55.6 на сто от БВП* на страната. Тази сума е е с 2.83 млрд. евро повече в сравнение с края на септември миналата година, когато задълженията са формирали 57.9 на сто от БВП, отбелязват от БНБ.

Краткосрочните задължения са общо 8.53 млрд. евро (19.4% от брутния дълг, 10.8% от БВП) и се увеличават с 2.19 млрд. евро спрямо септември година по-рано, когато тези суми са формирали 15.4% от дълга и 8.9% от БВП на страната.
Дългосрочните задължения пък възлизат на 35.42 млрд. евро, което представлява 80.6 на сто от брутния дълг и 44.8 на сто от БВП. Те също се повишават – с 642.5 млн. евро спрямо края на септември година по-рано. Тогава обаче те са формирали 84.6% от дълга, като са заемали и по-висок дял от БВП (48.9%).

Числата от БНБ сочат, че преобладават брутните външни задължения с остатъчен матуритет над една година. В края на септември те са на обща стойност от 26.09 млрд. евро или 59.4% от всички дългове.
Намалява делът на деноминираните в евро задължения до 78.9 на сто от общата сума при 81.4% година по-рано.

Прави впечатление и това, че във всички сектори растат задълженията.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ е в размер на 8.37 млрд. евро или 10.6% от БВП на страната. Спрямо края на септември миналата година той нараства със 79.5 млн. евро.
Външните задължения на Централната банка са 2.11 млрд. евро (2.7% от БВП). Те също се повишават – в абсолютна стойност (с 228.7 млн. евро), и като дял от БВП.
Външните задължения на сектор „Други парични финансови институции (банки и фондове на паричния пазар) са 5.94 млрд. евро (7.5% от БВП). И те се увеличават – с 1.55 млрд. евро (35.3%) и като дял от брутния вътрешен продукт.
Външните задължения на Други сектори са 13.05 млрд. евро (16.5% от БВП). Те нарастват със 726.9 млн. евро и като дял от БВП на страната.

Вътрешнофирменото кредитиране

е в размер на 14.46 млрд. евро (18.3% от БВП) в края на септември. Данните показват, тази сума е с 246.4 млн. евро повече спрямо края на септември миналата година, но като добър знак може да се приеме това, че тези задължения намаляват като дял от БВП на страната.

Вътрешнофирменото кредитиране остава с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 32.9% към края на септември, но той намалява. Преди година тези суми са формирали 34.6 на сто от външния дълг.

 

* БВП в размер на 79.02 млрд. евро за 2022 г. (прогноза на БНБ) и 71.08 млрд. евро за 2021 г. (данни на НСИ от 19 октомври тази година)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *