ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

За намаляване енергийните разходи „ВиК-Враца“ изгради фотоволтаичен парк

ВиК

В новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца се предлага комплексната цена на услугите за 2022 г. да се увеличи с 0.482 лв./м³ с ДДС спрямо действаща цена към момента. След извършена корекция от КЕВР комплексната цена /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за тази година е в размер на 3.806 лв./м3 с ДДС.

Една от основните причини за повишението цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличени разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020-а. Друг фактор е  заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 13,8%, което е по-ниско от подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „ВиК-Враца" ще реализира инвестиционна програма в общ размер 12.5 млн. лв., от които 8.7 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са значително по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Враца в размер на 4.6 млн. лева.

През следващите 5 години като бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020“ дружеството ще направи инвестиции, свързани с изпълнението на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца“. Инвестициите в публични активи, които ще бъдат изградени чрез заем за съфинансиране по оперативната програма, са на стойност 4.5 млн. лева.

През предходния период ВиК дружеството постигна високо ниво на съответствие с изискванията за качество на питейните води – 100% съответствие за големите зони на водоснабдяване и 99% – за малките зони. Сред важните приоритети в бизнес плана на дружеството за новия период до 2026 г. е запазване на постигнатото добро качество на питейните води, като в края на периода е прогнозирано запазване на 99% съответствие.

Отчетните данни за 2020 г. показват, че общите загуби на вода са на ниво от 10,45 м3/км/ден.  Планът на ръководството е през следващите години нивото на загуби да бъде намалено с около 17% спрямо нивото за 2022 г.  и да достигне до 8,67 м3/км/ден. В изпълнение на  инвестиционната си програма до 2026 гВиК операторът планира подмяна на 227 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. По този начин ще бъдат намалени загубите на вода и се осигурява надеждно и устойчиво водоснабдяване. С реализацията на тези мерки около 28% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. За да бъдат открити скрити течове по мрежата дружеството е предвидило със специализирано оборудване да бъдат обследвани 255 км улични водопроводи. Заложени са и инвестиции за управление на налягането и зониране на водопроводната мрежа, което да гарантира надеждното управление на водоснабдяването в област Враца.

За да намали високите  си разходи за електроенергия „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца планира конкретни мерки за подобряване на енергийната ефективност. Изграден е собствен фотолтаичен парк с мощност 240 кВт на територията на „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Враца“. По този начин с произвежданата електроенергия от възобновяеми източници се гарантира качествено и ефективно пречистване на отпадъчните води и същевременно значително се оптимизират експлоатационните разходи. ВиК операторът  планира и конкретни мерки, които да доведат до намаляване на разхода на електроенергия спрямо добитата и/или пречистена вода, което също ще намали разходите на дружеството.

Финалният вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е съгласуван от Асоциация по ВиК – Враца на проведено на 21.06.2022 г. заседание на общото събрание.  

На общественото обсъждане управителят на ВиК дружеството заяви, че новият бизнес план е важен фактор за подобряване на качеството на услугите. Предвид динамичните условия и повишаващите се цени на енергията и материалите заложените цени вече не са актуални и операторът трудно ще постигне заложените цели през първата година на периода, каза той. Според представителя на Омбудсмана предлаганите цени трябва да бъдат преразгледани, тъй като не са обосновани предвид ниските нива на част от показателите за качество. От Гражданска платформа „Изправи се БГ“ призоваха за запазване на сегашните цени, тъй като социалната поносимост е неточно изчислена, а общите загуби са високи.

Управителят на  "ВиК-Враца" информира, че на територията на областта няма населени места с воден режим. Качеството на водата отговаря на всички изисквания, което е потвърдено многократно от органите на здравните власти. Според дружеството завършването на проекта за изграждане на Воден цикъл ще доведе до рязко снижаване на нивата на загуби на вода.

Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца на заседание на 29 юли.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *