ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Забраняват продажбата на флакони за флуорсъдържащи газове

флуоросъдържащи газове

Правителството одобри промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. С тях се забранява продажбата на контейнери за флуорсъдържащи парникови газове, които не могат да бъдат повторно напълнени (флакони, бутилки, цистерни).

Забранява се и рекламата на флуорсъдържащи парникови газове, без да са изпълнени конкретни изисквания. Със забраните се цели преустановяване на случаите на нелегално доставяне на флуорсъдържащи парникови газове в контейнери за еднократна употреба за дистрибуция и употреба на територията на страната. Новите текстове са съобразени с разпоредбите от Европейски регламент за флуорсъдържащите парникови газове.

С промените се намалява административната тежест върху чуждестранните лица – оператори на средни горивни инсталации и оператори на инсталации с употреба на разтворители, чрез премахване на изискването за представяне на документ, удостоверяващ правния им статус при регистрация на тези инсталации.

Отпада и изискването за документ за платена такса, когато плащането е извършено по електронен път от оператори, заявили издаване на разрешение за определени летливи органични съединения и за издаване на заповед от Българския институт по метрология за оправомощаване или отказ за извършване на проверки на ефективността на системите, съответстващи на Етап II на улавяне на бензиновите пари.

С новите текстове се прилага регламент на ЕС и се определят органите за надзор на пазара и техните правомощия по отношение на: качеството на бензиновите и дизеловите горива; намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства; вещества, които нарушават озоновия слой и флуорсъдържащи парникови газове; управление на химичните вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и/или смеси.

Със законопроекта е предвидена възможност общинските програми за подобряване качеството на атмосферния въздух по чл. 27 от закона да се оспорват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *