ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Автомобилното застраховане остава силно доминиращо на пазара

Застраховане

Данните на Комисията за финансов надзор за деветмесечието показват, че се запазва установеният през годината темп на стабилно развитие на фирмите от застраховането. Общо за пазара премийният приход към края на септември достига 2.65 млрд. лв., като  ръстът на годишна база е с 8.4 на сто. Изплатените обезщетения пък са с 9.3 на сто по-високи спрямо същия период на миналата година и възлизат на 1.05  млрд. лева. Това съобщиха от Асоциацията на бългаските застрахователи.

Пазарът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 10.1 на сто на годишна база и към септември е в размер на 2.21 млрд. лева. Изплатени са обезщетения за 859 млн. лв., като изменението на годишна база е със 7.7 на сто. Очаквано,

автомобилното застраховане остава силно доминиращо,

като двете водещи бизнес линии – застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Каско“ – формират 68% от премийния приход в общото застраховане. По отношение на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ се запазва трендът, оформил през летните месеци, на отрицателен прираст на годишна база на премийния приход. Основният фактор, обуславящ този тренд, е постоянно намаляващите ценови равнища на премиите по тази застраховка през първите девет месеца на годината.

Към септември по линия на застраховка „Гражданска отговорност“ се отчита отрицателен ръст от  минус 1.41 на сто при събран приход в размер на 872 млн. лв., а изплатените обезщетения възлизат на 465 млн. лева. По линия за застраховка „Каско“ се запазва темпът на растеж от предходните месеци, като към септември се отчита ръст на премийния приход от 15.3 на сто при събрани премии в размер на 613 млн. лева. Ръстът на изплатените обезщетения е 13.2 на сто, близък до този на приходите.

Пазарните данни очертават тенденция на

нарастване на премийния приход на годишна база по застрахователни бизнес линии, свързани с транспорта

„Релсови превозни средства“, „Плавателни съдове“, „Летателни апарати“, като най-висок е прирастът по застраховка „Товари по време на превоз“ (Карго) от 98 на сто. Сред причините са увеличение на транспортната дейност у нас, идващо в резултат на активизиране на икономическата дейност, както и на промени във веригите на доставки, най-вече заради войната в Украйна.

Общо премийният приход по бизнес линията „Пожар и природни бедствия“ бележи слабо повишение от 3 на сто в сравнение със същия период на миналата година. По-добри темпове на ръст се регистрират по застраховка „Пожар и други опасности“ при събрани премии от 83 млн. лв., и по застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ и приход от 19 млн. лева. Делът на имуществените застраховки остава нисък, особено с оглед на увеличаващите рискове, свързани с климатичните промени.

Земеделските застраховки заемат незначителен дял от премийния приход

по общо застраховане, като той остава на същите нива като миналата година – към септември ръстът е 1 на сто, а събраният премиен приход – 14.8 млн. лева. Същевременно, изплатените обезщетение растат с 13.3 на сто на годишна база.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *