ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

БНБ отчита ръст на банковите лихви през ноември

лихви

Банковите лихви у нас продължават да растат и през ноември, отчита Българската народна банка.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, за нефинансовите предприятия се увеличава до 3.20 на сто, а по тези над 1 млн. евро стигна до 2.65 на сто. Средният лихвен процент по заемите до 1 млн. евро, договорени в евро, също се повишава и вече е 3.43%, а по кредитите над 1 млн. евро парите се връщат при 3.70 процента. 

През ноември средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства и е 2.57 на сто, а по овърдрафта в евро вече е 3.09 процента. 

Повишаващите се лихви все още не плашат фирмите да теглят банкови заеми.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 27 млн. лв. до 398.8 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро да изтеглени с 93.1 млн. лв. повече до 622.4 млн. лева. При предоговорените заеми и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава също увеличение – с 52.3 млн. лв. до 412.8 млн. лева. 

И обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства. Фирмите са изтеглили още 6.7 млн. лв. като общата сума е 56 млн. лева. По кредитите над 1 млн. евро увеличението е още по-голяма – със 172.8 млн. лв. до 759.9 млн. лева. При обема на предоговорените заеми и кредитите за рефинансиране в евро обаче се наблюдава значително намаление – с 49.1 на сто до 232.7 млн. лева. 

Домакинствата също трябва да ползват по-скъпи заеми. 

През ноември средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове за домакинствата (включва се и сектор Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

 се увеличава с 0.43 процентни пункта до 8.79 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тях – с 0.44 пр. п. до 9.29 процента. Данните за кредитите за потребление и за жилищните кредити се отнасят само за сектор “Домакинства”. 

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се повишава до 2.55 на сто, а ГПР по тях – до 2.81 процента. 

Средният лихвен процент по другите кредити в левове (тук се включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

) нараства също – с 0.47 пр. п. и вече са в размер на 3.46 на сто. 

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се увеличава с още 0.51 пр. п. до 3.34 процента. 

През ноември средният лихвен процент по овърдрафта в левове се повишава до 14.34 на сто. При кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове лихвата обаче намалява и вече е 20.30 процента.  

Увеличението на лихвата вече влияе върху желанието за теглене на кредити при домакинствата. 

Например, обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се понижава – с 1.4 млн. лв. до 632.7 млн. лева. В същото време сумата на предоговорените заеми и кредитите за рефинансиране се повишава – с 8.5 млн. лв. до 103.6 млн. лева. 

При жилищните кредити в левове еуфорията продължава. Обемът на новия бизнес се увеличава с 27.1 млн. лв. до 590.9 млн. лева. В същото време сумата на предоговорените заеми и кредитите за рефинансиране намалява – с 4.6 млн. лв. до 160.7 млн. лева. 

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове нараства – с изтеглени още 2.6 млн. лв. до 18.2 млн. лв., а този на предоговорените заеми и кредитите за рефинансиране – със 112.2 на сто до 4 млн. лева. 

Работодателите и самонаетите лица обаче са по-внимателни при вземането на чужди пари. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове в тази група спада – с 1.1 млн. лв. до 13.4 млн. лева. 

Основни лихвени проценти и ДЛП 

Основният лихвен процент (ОЛП) през ноември вече е 0.59 процента, като в сравнение с октомври се увеличава с още 0.10 процентни пункта. 

Индексът ЛЕОНИА Плюс пък се повишава с 0.71 пр. п. до 1.30 на сто. Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00%, като спрямо октомври остава без промяна. 

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през ноември е 1.85%, като спрямо октомври също запазва нивото си. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *