ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

В края на миналата година расте броят на неистинските банкноти

БНБ сграда

За периода октомври – декември 2022 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 335 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо третото тримесечие общият брой на неистинските банкноти е с 208 повече. Това четем в публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“, която представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период.

Делът на задържаните през четвъртото тримесечие на миналата година неистински
банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на годината е 0.000056 процента. В общия брой на задържаните през четвъртото тримесечие неистински български банкноти

най-голям е делът на тези с номинал 50 лева

(78.50%). Броят на задържаните 50-левови неистински банкноти представлява 0.000111% от общия брой на намиращите се в обращение в края на 2022 г. банкноти с този номинал. Неистинските банкноти от 20 лева са с дял от 16.42 на сто, а тези от 10 лева – с 4.18 на сто дял в общия брой на задържаните между октомври и декември неистински банкноти.

С най-ниски дялове са неистинските банкноти от 100 и 5 лева, съответно 0.60 на сто и 0.30 на сто от общия брой на задържаните неистински банкноти през четвъртото тримесечие на 2022-а.
В периода октомври – декември са регистрирани и задържани общо 58 броя неистински български разменни монети, от които единадесет броя от 2 лева, осем – от 1 лев, и тридесет и девет броя от 50 стотинки. Относителният дял на задържаните през четвъртото тримесечие неистински разменни монети в общия брой на монетите в обращение към края на декември е 0.000002 процента.
В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на

чуждестранни банкноти, задържани на територията на България,

през четвъртото тримесечие в БНБ са регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 65 броя евро, циркулирали в паричното обращение, 793 броя щатски долари (в това число 93 броя циркулирали в паричното обращение) и 15 броя банкноти от други чуждестранни валути, циркулирали в паричното обращение.

Негодни банкноти и разменни монети*
При машинната обработка на постъпилите през четвъртото тримесечие на миналата година в БНБ банкноти като негодни за последващо използване в паричното обращение са отделени 13.5 млн. броя банкноти. Те представляват 7.34 на сто от общия брой на обработените през отчетния период банкноти.
В резултат на машинната обработка на банкнотите през четвъртото тримесечие с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 10 лева (33.59%), следвани от банкнотите от 20 лева (30.74%).

С по-малки дялове са отделените негодни банкноти от 50 лева (17.86%) и от 5 лева (15.20%), а с най-малък дял (2.61%) са негодните банкноти от 100 лева.

През четвъртото тримесечие при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение бяха отделени 338 600 броя. Те представляват 2.01 на сто от общия брой на обработените меоду октомври и декември разменни монети.
С по-големи дялове в общия брой на отделените през четвъртото тримесечие негодни разменни монети са тези с номинал 20 стотинки (19.48%) и 10 стотинки (16.91%). С най-малък дял от 4.45% са отделените като негодни за наличнопаричното обращение монети от 2 лева.

Какво да направите, ако парите са неистински или преправени?

Необходимо е веднага да уведомите органите на полицията, ако получите неистински и преправени банкноти или монети. Притежаването на неистински банкноти и монети, както и прокарването им в обращение, като знаете, че те са неистински, представлява криминално престъпление.

*„Негодна банкнота“ е тази, която е похабена при употребата ѝ в наличнопаричното обращение, вследствие на което е замърсена, захабена, с износен релеф, смачкана, с поставен знак или текст (напримеррисунки, подписи, надписи и др.), или с избледнели цветове.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *