ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Дългът на подсектор “Държавно управление” расте с 865.7 млн. лв.

Министерство на финансите сграда табела

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на декември миналата година възлиза на 37.09 млрд. лева, като се увеличава с 865.7 млн. лв. спрямо края на ноември, отбелязват от Министерството на финансите. Вътрешните задължения са 11.12 млрд. лева, а външните 25.97 млрд. лева.   

В края на миналата година съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 22.9 процента, като делът на вътрешния дълг е 6.9 на сто, а на външния дълг – 16.1 на сто. В структурата на дълга на подсектора за декември вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 30 на сто и 70 на сто.    

В структурата на дълга по инструменти към 31 декември основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 52.8 на сто, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар – 29 на сто и държавните заеми – 18.2 на сто. 

В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (98.4%), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99.8%). 

В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над десет години – 60.7 на сто, следвани от тези със срок от пет до десет години – 28.4 на сто, и от една до пет години – 10.9 процента. В структурата по остатъчен матуритет с най-голям дял (34%) са плащанията от една до пет години, следвани от тези от пет до десет години (31.7%) и тези над десет години (26.8%). С най-малък дял (7.6%) са плащанията до една година.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 декември 2022 г. е в размер на 588.6 млн. лева. Вътрешните гаранции са 62.4 млн. лева, а външните – 526.2 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0.4 процента.

Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на декември миналата година достига до 36.13 млрд. лева или 22.3 на сто от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 10.96 млрд. лева, а външните – в размер на 25.16 млрд. лева.   

Държавногарантираният дълг през декември възлиза на 1.69 млрд. лева, вътрешните гаранции са 62.4 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1 процент.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *