ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Дългът на подсектор “Централно управление” расте до 40.02 млрд. лв.

облигации

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на януари тази година възлиза на 40.02 млрд. лева, като бележи увеличение с 2.93 млрд. лв. спрямо края на декември 2022 г., което се дължи основно на поетия през месеца нов дълг на външния пазар на ДЦК, посочват от Министерството на финансите. Вътрешните задължения са 11.12 млрд. лева, а външните – 28.90 млрд. лева.   

В края на януари съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 23 на сто, като делът на вътрешния дълг е 6.4 на сто, а на външния дълг – 16.6 процента. В структурата на дълга на подсектора за първия месец вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от по 27.8 на сто и 72.2 на сто.    

В структурата на дълга по инструменти основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 56.3 на сто, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, и държавните заеми.

В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (98.5%), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99.9%).

В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над десет години – 56.2 на сто, следвани от тези със срок от пет до десет години и от една до пет години. В структурата по остатъчен матуритет най-малко са тези с плащания до една година. Най-много са тези от пет до десет години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към края на януари е в размер на 589.2 млн. лева. Вътрешните гаранции са 62.3 млн. лева, а външните – 526.9 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0.3 процента.

Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на януари достига до 39.06 млрд. лева или 22.5 на сто от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 10.96 млрд. лева, а външните – са 28.09 млрд. лева.   

Държавногарантираният дълг през януари възлиза на 1.69 млрд. лева, вътрешните гаранции са 62.3 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1 на сто.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *