ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

ЕЦБ публикува нови статистически индикатори за климата

ЕЦБ

Европейската централна банка публикува на 24 януари първия набор от свързани с климата статистически индикатори. Основната цел е те да помогнат за по-добра оценка на влиянието на произтичащите от климатичните промени рискове върху финансовия сектор и за наблюдение на развитието на устойчивото и зелено финансиране. По този начин институцията изпълнява още един ангажимент от климатичния си план за действие.

“Трябва да разберем по-добре как промяната на климата ще засегне финансовия сектор и обратно … цел, за която ключово значение има получаването на висококачествени данни”, посочва членът на банковия изпълнителен борд Изабел Шнабел. Тя допълва, че “индикаторите са първата стъпка за намаляване на недостига на климатични данни, което е жизнено важно за по-нататъшния напредък към климатично неутрална икономика”.

Новите индикатори са или експериментални или аналитични. Първата група отговаря на множество, но не на всичките изисквания за качество на официалната статистика на ЕЦБ. Аналитичните са с по-ниско качество и с някои, понякога значителни, ограничения. Поради което те са в процес на развитие и подобрение и трябва да се използват предпазливо. Предназначението им е да дадат началото на по-обхватен диалог в статистическите и изследователските среди и с други общности как по-добре да улавят данни за свързаните с климата рискове и за зелен преход. ЕЦБ, заедно с националните централни банки, ще работи за подобряване на методологията и на използваните сведения. За това ще помогнат и новите източници на данни, които се очаква да станат достъпни в съответствие с инициативите на Европейския съюз за свързани с климата разкрития и съобщения.

За да се гарантира, че индикаторите са достъпни и могат да се възпроизвеждат, те използват съществуващи данни от Европейската система на централните банки или от други, публично налични източници. по-конкретно, индикаторите покриват три области:

– Експериментални индикатори за устойчиви финанси, даващи представа за дълговите инструменти, определени като “зелени”, “социални”, “устойчиви” или “свързани с устойчивостта” от техните емитенти, пуснати или циркулиращи в еврозоната.

Данните показват, че количеството устойчиви и зелени облигации се е увеличило повече от два пъти през последните две години и расте доста по-бързо от целия облигационен пазар на блока на еврото. Освен че осигуряват по-голяма прозрачност, тези индикатори помагат също да се проследи напредъка на прехода към икономика с нулеви замърсители. липсата на международно признати и хармонизирани стандарти за дефиниране на зелените или устойчиви облигации обаче прави тези данни по-малко надеждни.

– Аналитични индикатори за въглеродните емисии, финансирани от финансовия сектор

Те дават информация за въглеродната “наситеност” на портфейлите от акции и заеми на финансовите институции и за вложенията им в контрагенти с отделящи сериозни количества въглероден двуокис бизнес модели. Предварителните резултати показват, че в еврозоната по-голяма част от емисиите, финансирани от акции или облигации, са притежание на инвестиционни фондове. Данните обаче предполагат, че най-замърсяващите с въглероден двуокис дейности са финансирани от банковия сектор, защото компаниите, които той кредитира, отделят повече замърсители в дейността си, за да постигнат целевото равнище на приходи и печалби.

– Аналитични индикатори за свързани с климата материални рискове

Анализират влиянието на природните катаклизми като наводнения, пожари или бури, върху резултатите на портфейлите от заеми, облигации и акции. Докато риска от бурни ветрове засягат до голяма степен финансовите портфейли в еврозоната, опасността този вид явления да предизвика тежки поражения е по-скоро малка. За разлика от тях обаче, наводненията, ограничени до крайбрежните и крайречните области, нанасят по-големи щети и загуби.

През юли 2022-а ЕЦБ публикува подробен план за действие как да включи очакваните климатични промени в рамката на паричната си политика. През октомври 2022-а банкерите започнаха да насочват вложенията си в корпоративни облигации към емитенти с по-добра климатична история. Публикуваните на 24 януари нови климатични индикатори са още една стъпка към изпълнението на климатичните ангажименти на ЕЦБ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *