ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Забавено е събирането на вземанията от големи длъжници на ББР

Сграда ББР Българска банка за развитие

Необосновано и нелогично забавени действия спрямо компании-длъжници е констатирал Надзорният съвет на „Българска банка за развитие“ АД. Контролният орган е разгледал доклад на Управителния съвет за всички действия по събиране на вземания и защита на интереса на банката по експозиции над 5 млн. лв., които са провизирани над 50 процента.

„Българска банка за развитие“ е отпуснала осем кредита в големи размери, които не кореспондират с основната мисия и функция на банка за развитие, е установил надзорът. Шест от тях се обслужват редовно, нямат просрочия и генерират доход на банката.

Съгласно изискания доклад, неизрядните големи длъжници със задължения над 50 млн. лв., които са провизирани над 50 на сто, са три – група от компании в сферата на пътното строителство, една транспортна фирма и един производител на електроинструменти.

Според Надзорния съвет предприетите действия спрямо най-голямата нередовна кредитна експозиция с размер от над 150 млн. лв., която предизвика и най-голям обществен интерес, са

непоследователни и неоправдано забавени.

Установените факти са в противовес с публично заявените намерения на служебния министър на икономиката през 2021 г. по отношение на този голям кредит. За периода от 22 юни миналата година до 18 май 2022 г. (почти година след назначаването на ръководството на ББР от служебния министър на икономиката на 22 юни 2021 г. и повече от пет месеца след встъпване в длъжност на редовното правителство на 13 декември 2021 г.) по нея

не е предприето никакво действие.

Едва на 18 май тази година е взето решение за пристъпване към изпълнение върху търговското предприятие с назначаване на управител на едно от дружествата в групата. Поемането на управлението е било възможно и на по-ранен етап, така че назначеният от ББР управител по Закона за особените залози (ЗОЗ) да получи пълната информация за състоянието на дружеството. Необходимо е било и да изиска предприемането на активни действия спрямо контрагенти на дружеството за изпълнение на сключени договори за продажба (вземания, заложени в полза на банката).

На този фон, още през май тази година, е одобрено частично изписване и завеждане задбалансово на 52 млн. лева от задължението към „Българска банка за развитие“. Тя е изписала и завела задбалансово приблизително 1/3 от вземането с мотив, че няма разумни очаквания за възстановяване на финансовия актив без да се възложи нова оценка на цялото търговско предприятие на задължените дружества и преди вписването на назначения управител по Закона за особените залози, чиято първа задача е била да изиска пълна информация за състоянието на задълженото лице.

В този период няма данни за мерки и насоки от едноличния собственик на капитала за ускоряване на събираемостта на експозицията.

Погасеният дълг след предприемане на действия по събирането до датата на проверката е 0 (нула) лева.

Стратегия и план за действие за излизане от тази кредитна експозиция са одобрени едва на 29 юни 2022 г., когато и реално е стартирала работата по оценка на текущото състояние на кредитополучателя и е сключен договор с одиторска компания за анализ на финансовото състояние, правен анализ, изготвяне на бизнес план и оценка на цялото търговско предприятие. През октомври е одобрено предявяване на искове срещу контрагенти на длъжника за заплащане на неустойки поради неизпълнение на задълженията по договори за закупуване на материали за пътното строителство.

„Надзорният съвет на ББР си дава сметка, че този вид експозиции изискват максимална оперативност, професионализъм и воля за намиране на решения, а не популизъм. Надзорниците са възложи на Управителния съвет да актуализира стратегиите за изход с конкретни стъпки и мерки за събиране на проблемните вземания в голям размер“, съобщават от кредитната институция.

От банката уточняват още, че Надзорният съвет ще продължи усилията за изпълнение на целите, разписани в Закона за ББР, а именно кредитиране на малките и средни предприятия, финансиране на приоритетни за икономиката и държавата проекти, както и такива, които ще спомогнат за преодоляване на регионалните дисбаланси в страната.

Информацията в настоящото прессъобщение е в съответствие с регулаторните ограничения за опазване на банкова информация.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *