ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Нарасналите приходи от дейността тласнаха печалбата на БАКБ нагоре

БАКБ сграда клон

Нетната печалба на „Българо-американска кредитна банка“ АД в края на декемеври е в размер на 43.80 млн. лева, което представлява ръст от 148.96 процента спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.  

Тя е резултат от повишаване на нетния оперативен доход преди обезценка и по-малък ръст на разходите на банката, показват числата в междининя финансов отчет.

Приходите от основната дейност (приходи от лихви) са нараснали с 6.27 млн. лева до 56.13 млн. лева. Основен дял в тях заемат парични постъпления от кредитна дейност (94.5%).

В краят на декември лихвените разходи са намалели с 1.16 млн. лева до 4.07 млн. лева. Най-значително е това при разходите на лихви за клиенти и разходите за лихви по дългосрочно финансиране. В същото време платените отрицателни лихви по сметки в БНБ нарастват със 133 600 лева.

Нетният лихвен доход е в размер на 52.06 млн. лева като е със 7.43 млн. лева повече спрямо 2021-а. Отчетеният нетен доход от такси и комисионни е с 3.18 млн. лева по-висок на годишна база и е на стойност 14.86 млн. лева. Числата показват, че това представлява 16.9 процента от общите оперативни доходи преди обезценка, като намалява спрямо края на 2021-а, когато делът им е бил 19.5 процента.  Отчетеният от банката ръст е формиран от по-голямо по обем нарастване на приходите и по-незначително увеличение на разходите за такси.

В края на декември административните разходи нарастват на годишна база със 704 хил. лева и достигат 15.9 млн. лева. От БАКБ отбелязват, че срадствата, които са отделени за персонала са също са повече като са разпределени допълнително още 1.48 млн. лева. В административните разходи са включени и платените средства за Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Фонда за преструктуриране на банките общо в размер на 3.08 млн. лева при 3.09 млн. лева година по-рано.

В края на декември БАКБ поддържа стабилна депозитна база като отчита увеличение на депозитите от клиенти с 20.7 процента спряма 2021 година. От банката отбелязват, че активността на българите по тази линия допринася за намаляване на зависимостта й от външно финансиране. Заедно с това продължава да извършва и набиране на депозити от физически лица в Германия и Испания.

През декември „Българо-американска кредитна банка“ издаде емисия необезпечени облигации в размер на 15 000 000 евро за изпълнение на изискванията за собствен капитал. Банката ще използва набраните средства в кредитната си дейност и за осигуряване на кредитен растеж, включително за финансиране на зелени проекти, зелени индустрии и технологии, за инвестиции в държавни ценни книжа (ДЦК) на България и други държави-членки на Европейския съюз с инвестиционен рейтинг. Част от парите ще се изпалзват и за попълване на нуждите от обща ликвидност.

В края на четвъртото тримесечие кредитният портфейл на БАКБ нараства нетно със 131.54 млн. лева спрямо 2021-а. При малките и средни предприятия и корпоративни кредити за фирми също има покачване, като делът им в общия кредитен портфейл расте66.93 на сто при 66.37 на сто година по-рано. Пазарният дял на компаниите е 2.43 процена спрямо третото тримесечие заложени 2-2.5 процента по стратегията за развитие.

От БАКБ очакват да продължи възходящия тренд при ипотечните и потребителските кредити и през 2023 година.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *